สำนวนภาษาอังกฤษ Ivory Tower หอคอยงาช้าง

0
912

คำว่า ivory tower แปลตรงตัวว่าหอคอยงาช้าง เป็นคำที่ใช้บรรยายกลุ่มนักวิชาการ คนพวกนี้มักจะได้ชื่อว่าอยู่ในหอคอยงาช้าง กล่าวคือ อยู่โดยสันโดษห่างไกลฝูงชน อยู่ในโลกส่วนตัว คิดอะไรเพ้อฝันอยู่ตามลำพัง สำนวนนี้อาจ จะได้แรงบันดาลใจมาจากคัมภีร์ไบเบิล (King James’ Version) Song of Solomon 7:4 ‘ Thy neck is as a tower of ivory’. กวีชาวฝรั่งเศสที่ชื่อว่า Charles-Augustin Saint-Beuve นำสำนวนนี้มาใช้ในบทกวีที่ชื่อว่า Pens?s d’Aout หรือ Thoughts of August ที่เขียนขึ้นในปี 1837 สำนวนนี้ปรากฏในภาษาอังกฤษในปี 1911 ในงานเขียนของ Henry James ซึ่งเป็นนิยายชื่อเดียวกัน..

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.