ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางคืน

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางคืน

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางคืน

งดเว้นการใช้อักษร บ ป ผ พ ฤ ภ ม ร่วมอยู่ในชื่อเพราะเป็นกาลกิณี ทำให้เสื่อมถอย

ชื่อ อ่านว่า หมายถึง
กชกร กด- ชะ-กอน กระพุ่มมือไหว้
กานดา กาน-ดา หญิงที่รัก
กัณฐิกา กัน-ทิ-กา สร้อยคอ
กันตยา กัน-ตะ-ยา สาวสวย เป็นสุข
กันธิชา กัน-ทิ-ชา เกิดใกล้ทะเล
กัลย์สุดา กัน-สุ-ดา ธิดาผู้มีความสามารถ
กสิณา ทั้งหมด อุบายให้เกิดสมาธิ
กวิติ กะ-วิ-ติ วธีรจนาคำประพันธ์
กุลรัตน์ กุน-รัด รัตนะ วงค์ตระกูล
กุลชา กุน-ละ-ชา ผู้มีสกุลดี
กุลยา กุน-ละ-ยา สตรีผู้มีสกุล
กุลนันทน์ กุน-ละ-นัน เป็นที่ยินดีของวงค์ตระกูล
เกวลิน เก-วะ-ลิน มีความรู้พิเศษ
เกตน์สิรี เกด-สิ-รี เป็นมิ่งขวัญแก่เหย้าเรือน
เกตนิกา เกด-นิ-กา เป็นหลักฐาน ผู้มีเหย้าเรือน
ชลธิชา ชน-ทิ-ชา พระลักษณ์
ญาดา ยา-ดา ผู้รู้ นักปราชญ์
ฐิตินันท์ ทิ-ติ-นัน ผู้มีความชื่นชมยินดีคงทน
ณัฐกุล นัด-ทะ-กุล ตระกูลนักปราชญ์
ถลัชนันท์ ถะ-ลัด-ชะ-นัน เป็นที่เพลิดเพลินขอผู้เกิด
ธญานี ทะ-ยา-นี สตรีผู้เป็นปราชญ์
ธนนันท์ ทะ-นะ-นัน ยินดีให้ทรัพย์
ธนารักษ์ ทะ-นา-รัก ผู้รักษาเงิน
นิศานาถ นิ-สา-นาด พระจันทร์
รัศนีกร รัด-ชะ-นี-กอน พระจันทร์
วนิดา <วะ-นิ-ดา> หญิงสาว หญิงที่รัก
วิมลวรรณ วิ-มน-วัน ผู้มีผิวพรรณงาม
วิไลลักษณ์ วิ-ไล-ลัก มัลักษณะงาม
วารุณี วา-รุ-นี เทพีแห่งเหล้า
ศกลรัตน์ สะ-กน-รัด เพชรบริสุทธิ์
ศศิธร สะ-สิ-ทอน ดวงจันทร์
สาลิณี สา-ลิ-นี ชื่อฉันท์อย่างหนึ่งมีกำหนด 11 พยางศ์
สาวิตรี สา-วิด-ตรี คำสดุดีของพระอาทิตย์บทหนึ่งในฤคเวท
สุดารัตน์ สุ-ดา-รัด หญิงที่ดีเลิศ
สุธาสินี สุ-ทา-สิ-นี เทวดา
อรนิชา ออน-นิ-ชา สตรีบริสุทธิ์
อโรญา อะ-โร-ยา ไร้โรค

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.