โหวงเฮ้ง คือ อะไร

โหวงเฮ้ง คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร

ความหมายของโหงวเฮ้ง

คําว่า โหงวเฮ้ง แปลความหมายได้ 2 นัย นัยหนึ่ง แปลว่า ธาตุทั้ง 4 ได้แก่ ดิน น้ำ ไฟ ไม้ ทอง ใช้ประกอบการพิจารณาทางลักษณะเหมือนกัน
แต่อยู่ชั้นสูง หมายถึงต้องใช้ทางจินตนาการเข้าช่วย ส่วนมากใช้หนักไปในทางผูกดวง เรียกว่า สี่เถียว แปลว่า สี่หลัก คือ วัน เดือน ปี และเวลาเกิดนั้นเอง (มีความแม่นยําพอ ๆ กับดวงไทย) ส่วนอีกนัยหนึ่ง แปลว่า ลักษณะ 5 อย่าง ได้แก่ จมูก ปาก หู คิ้ว และนัยน์ตา แต่ที่เรียกดังนี้ เป็นเพราะอวัยวะทั้ง 5 ดังกล่าว เป็นจุดสําคัญมากกว่าอย่างอื่น และอยู่ในที่ๆ เห็นได้เด่นชัด ความจริงดูกันทั้งตัว ตลอดจนการกิน การนอน กิริยาท่าทาง เดิน นั่ง เฉพาะบนใบหน้า มีตําแหน่งรวมทั้งสิ้น 130 จุด แต่ในที่นี้เราจะเลือกสรรแต่จุดสําคัญมาเสนอ

การใช้ศัพท์

ตําราโหงวเฮ้งจีนได้ตกทอดมาหลายยุคหลายสมัย แต่ละยุคแต่ละสมัยใช้ศัพท์ในการเรียกชื่ออวัยวะแตกต่างกัน

ส่วนมากเรียกตามความหมายทางจินตนาภาพ อย่างเช่น หน้าผาก เรียกว่า ท้องฟ้า คาง เรียกว่า แผ่นดิน จมูก เป็น ภูเขา ปาก เป็นทะเล ติ่งหู เป็นลูกแก้ว ทั้งนี้จะเรียกตามตําราเพื่อให้เกิดภาพทางจินตนาการ

เนื้อแท้ของวิชาโหวงเฮ้ง เป็นการดูลักษณะที่เชื่อถือได้

การดูโหวงเฮ้ง จากลักษณะของอวัยวะต่าง ๆ ให้รู้ถึงนิสัยใจคอ และฐานะความเป็นอยู่ ตลอดจนพื้นเพ วาสนานั้น เป็นสิ่งที่กระทําได้โดยแนวและหลักทางวิทยาศาสตร์อย่างแน่แท้ เพราะอวัยวะของมนุษย์แต่ละชิ้น แต่ละหน่วย ทํางานตามหน้าที่ของมัน โดยเฉพาะ และ แสดงความหมายตามลักษณะที่มีกฎเกณฑ์ตายตัว เมื่อต้องการจะทราบชีวิตในด้านใด เราก็ เก็บข้อมูลจากกฎเกณฑ์ที่ปรากฏตามลักษณะมาประมวลเข้าด้วยกัน ผลที่ประมวลนั้น คือคํา ตอบที่เราต้องการ พูด ดูให้ชัด คือความหมายแสดงออกของลักษณะต่าง ๆ ที่มีกฎเกณฑ์นั้น เสมือนตัวอักษรที่บรรยายถึงสภาพแห่งชีวิตทุกแง่ทุกมุมของแต่ละบุคคล และตามลักษณะของแต่ละบุคคลที่มีลักษณะแตกต่างกัน

การศึกษาเรื่องโหวงเฮ้งเป็นสิ่งจำเป็น

เมื่อลักษณะของมนุษย์สามารถสะท้อนถึงนิสัย ความประพฤติ และจุดอ่อน ตลอดจนความสามารถในด้านต่าง ๆ งานใดที่ใช้ความสามารถ ของแต่ละคนได้ถูกทาง หรือถูกลักษณะ งานนั้นย่อมเกิดประสิทธิภาพ และเจริญรุ่งเรือง ได้รวดเร็ว เพื่อให้เลือกจัดคนประจํางานได้เป็นที่เหมาะสม วิชาดูลักษณะจึงเป็นสิ่งจําเป็น สําหรับบุคคลชั้นบริหาร

การคบเพื่อน หาแฟน หรือเลือกคู่ครอง (สําคัญ) ถ้าได้รู้อุปนิสัย ความประพฤติต่าง ๆ ของกันและกันแล้ว ย่อมนําพาให้เกิดความราบรื่น หรือไม่เกิดการเสียใจ
ภายหลัง

การอยู่รอดของชีวิตในโลกมนุษย์ปัจจุบัน ตกอยู่ในสภาวะที่ต้องชิงไหวชิงพริบ แข่งขัน ต่อสู้ บ้างก็ถึงขั้นตะลุมบอน ถ้าเราได้รู้จักจุดอ่อนของคู่ต่อสู้ หรือแก้จุดอ่อนของตัวเองแล้วชัยชนะก็จะตกอยู่ในกํามือเรา นี่คือควรศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะ หรือได้เปรียบในด้านทั่ว ๆ ไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.