เข็มกลัดทายใจ

0
212
มายากล
ลักษณะ
  ผู้แสดงจะมีเข็มกลัด ที่เสียบลูกปัดไว้ข้างใน 1 ลูก และมี 3 ชุด กล่าวคือ
1 ชุด จะมีทั้งเข็มกลัดที่เสียบลูกปัดและลูกปัด และแต่ละชุดมีลูกปัดที่เสียบไว้ต่างสีกัน
ผู้แสดงจะให้ผู้ชมเลือกไป 1 ชุด แล้วสามารถทายถูกได้ว่าผู้แสดงเลือกลูกปัด
สีใด

อุปกรณ์
     1. เข็มกลัดซ่อนปลาย 3 อัน
     2. ลูกปัด 3 อัน สีไม่ซ้ำกัน
การแสดง
     1. ให้เตียมการก่อนคือ ชุดแรกให้ฝนปลายเข็มกลัดให้ทู่
     2. ชุดที่ 2 ไม่ต้องทำอะไร
     3. ชุดที่ 3 ใช้ครีมบีบปลายเพื่อไม่ให้เปิดเข็มกลัดได้
     4. เริ่มเล่นได้ เมื่อผู้ชมเลือกแล้ว ให้ส่งให้ผู้แสดงทางด้านหลัง
     5. ผู้แสดงก็เพียงจำว่า ลูกปัดที่ใส่ในปลายเข็มทู่ สีอะไร ปลายแหลมสีอะไร
      เปิดไม่ออก สีอะไร ก็จะสามารถตอบได้ทันทีครับ

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.