ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอาทิตย์

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอาทิตย์

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอาทิตย์

ใช้อักษร  จ  ฉ  ช  ซ  ฌ  ญ          นำหน้าชื่อ      จะมีพลังอำนาจ   ชื่อเสียง   เกียรติยศ
ใช้อักษร  ย  ร  ล  ว                    นำหน้าชื่อ      จะเกรียงไกรในการดำเนินชีวิต
ใช้อักษร  ด  ต  ถ  ท  ธ  น            นำหน้าชื่อ      จะมีความมั่นคงถาวรในทรัพย์สมบัติ


งดเว้นการใช้อักษร   ศ  ษ  ส  ห  ฬ  ฮ   ร่วมอยู่ในชื่อ  เพราะจะเป็นกาลกิณี ทำให้เสื่อมถอย

อักษร    จ   ฉ   ช   ซ   ฌ   ญ   นำหน้าชื่อ

ชื่ออ่านว่าความหมาย
จิรกฤต   จิ – ระ – กริดผู้สืบทอดอันยาวนาน
จิรันตน์จิ – รัน  ใหม่
จิตวัต จิต – ตะ – วัดผู้มีจิตใจอันดีงาม
จิระวัน  จิ – ระ – วัน ผู้มีอายุยืนยาว
จตุรวิทย์ จะ – ตุ – ระ -วิดเก่งกาจในพระเวทย์
จิรายุ  จิ – รา – ยุมีอายุยืน
จิตรภานุ จิต – พา – นุพระอาทิตย์
จิตรภณ จิด – ตะ – พนพูดดี พูดไพเราะ
เจตพล เจ – ตะ – พน    ผู้มีกำลังใจเป็นที่ตั้ง
เจตน์เจด ความคิด
ฉัตรินฉัด – ตะ – รินผู้มีความสูงส่ง
ฉัตรจักฉัด – จักปูมโหราศาสตร์
ฉันทวัฒน์  ฉัน-ทะ -วัด มีความอิ่มเเอิบใจ
ฉันทัช  ฉัน- ทัด ให้เกิดความพอใจ
ชวนากรขะ -วะ – นา -กอนผู้มีความปราดเปรื่อง
ชาครชา- คอน ผู้เพียรพยายาม
ชญานิน ชะ – ยา – นิน  นักปราชญ์
ชัยธวัช ชัย – ทะ- วัด ผู้นำแห่งชัยชนะ
ชินดนัยชิน – ดะ -นัย บุตรผู้ชนะ
ชนุดม ชะ- นุ – ดม คนที่สูงสุด

 

อักษร    ย ร ล ว    นำหน้าชื่อ

ชื่ออ่านว่าความหมาย
ยิ่งพันธุ์ ยิ่ง – พัน ผู้ประเสริฐกว่าเผ่าพันธุ์
ยตนา  ยด – ตะ – นา มีความพากเพียรดียิ่ง
รณกฤตรน – นะ -กริด นักต่อสู้ที่เก่งกาจ
รัตนทัต รัด – ตะ -นะ -ทัดบุคคลเรืองนาม
รุจิกร  รุ -จิ -กอนผู้นำความเจริญรุ่งโรจน์
ลาภวัต ลาบ -พะ -วัดผู้อุดมด้วยโชคลาภ
วิวรรธน์ วิ -วัดผู้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่ง
วัชรากร วัด – ชะ -รา -กอนบ่อเพชร ขุมทรัพย์
วรกิจ วอ – ระ -กิจกิจอันประเสริฐ
วรดนัยวอ -ระ – ดะ- นัย  ผู้มีรูปโฉมอันสง่างาม
วโรดม วะ – โร – ดม  ผู้ประเสริฐ

 

อักษร   ด   ต   ถ   ท   ธ   น   นำหน้าชื่อ

ชื่ออ่านว่าความหมาย
ดนุนัย  ดะ – นุ – นัยบุรุษผู้สง่างาม
ดุลยวัต  ดุน -ยะ -วัด ผู้มีความเที่ยงธรรม
เดโชชัยเด – โช -ชัย ผู้มีชัยชนะด้วยอำนาจบารมี
ตนุวร  ตะ -นุ -วอนผู้มีความประเสริฐเฉพาะตัว
เตชิษฏ์   เต – ชิดผู้มีความสดใสเปล่งปลั่ง
ถิรวัฒน์  ถิ – ระ -วัด 
ทีปกร ที -ปะ -กอน รัศมีดั่งพระอาทิตย์
ธนาตย์ ทะ – นาด  ผู้มีความมั่งคั่ง ร่ำรวย
นฤวร นะ – รึ -วอนผู้มีความประเสริฐ
นิโลบลนิ – โล – บน    แก้วมีค่าสีคราม, บัวชนิดหนึ่ง
นิติพล นิ – ติ -พนมีความสามารถทางกฏหมาย
นโรดมนะ – โร – ดมเป็นพระราชา

 

 

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.