ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอาทิตย์

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอาทิตย์

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอาทิตย์

ใช้อักษร  จ  ฉ  ช  ซ  ฌ  ญ          นำหน้าชื่อ      จะมีพลังอำนาจ   ชื่อเสียง   เกียรติยศ
ใช้อักษร  ย  ร  ล  ว                    นำหน้าชื่อ      จะเกรียงไกรในการดำเนินชีวิต
ใช้อักษร  ด  ต  ถ  ท  ธ  น            นำหน้าชื่อ      จะมีความมั่นคงถาวรในทรัพย์สมบัติ


งดเว้นการใช้อักษร   ศ  ษ  ส  ห  ฬ  ฮ   ร่วมอยู่ในชื่อ  เพราะจะเป็นกาลกิณี ทำให้เสื่อมถอย

อักษร    จ   ฉ   ช   ซ   ฌ   ญ   นำหน้าชื่อ

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
จิรกฤต   จิ – ระ – กริด ผู้สืบทอดอันยาวนาน
จิรันตน์ จิ – รัน   ใหม่
จิตวัต  จิต – ตะ – วัด ผู้มีจิตใจอันดีงาม
จิระวัน   จิ – ระ – วัน  ผู้มีอายุยืนยาว
จตุรวิทย์  จะ – ตุ – ระ -วิด เก่งกาจในพระเวทย์
จิรายุ   จิ – รา – ยุ มีอายุยืน
จิตรภานุ  จิต – พา – นุ พระอาทิตย์
จิตรภณ  จิด – ตะ – พน พูดดี พูดไพเราะ
เจตพล  เจ – ตะ – พน     ผู้มีกำลังใจเป็นที่ตั้ง
เจตน์ เจด  ความคิด
ฉัตริน ฉัด – ตะ – ริน ผู้มีความสูงส่ง
ฉัตรจัก ฉัด – จัก ปูมโหราศาสตร์
ฉันทวัฒน์   ฉัน-ทะ -วัด  มีความอิ่มเเอิบใจ
ฉันทัช   ฉัน- ทัด  ให้เกิดความพอใจ
ชวนากร ขะ -วะ – นา -กอน ผู้มีความปราดเปรื่อง
ชาคร ชา- คอน  ผู้เพียรพยายาม
ชญานิน  ชะ – ยา – นิน   นักปราชญ์
ชัยธวัช  ชัย – ทะ- วัด  ผู้นำแห่งชัยชนะ
ชินดนัย ชิน – ดะ -นัย  บุตรผู้ชนะ
ชนุดม  ชะ- นุ – ดม  คนที่สูงสุด

 

อักษร    ย ร ล ว    นำหน้าชื่อ

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ยิ่งพันธุ์  ยิ่ง – พัน  ผู้ประเสริฐกว่าเผ่าพันธุ์
ยตนา   ยด – ตะ – นา  มีความพากเพียรดียิ่ง
รณกฤต รน – นะ -กริด  นักต่อสู้ที่เก่งกาจ
รัตนทัต  รัด – ตะ -นะ -ทัด บุคคลเรืองนาม
รุจิกร  รุ -จิ -กอน ผู้นำความเจริญรุ่งโรจน์
ลาภวัต  ลาบ -พะ -วัด ผู้อุดมด้วยโชคลาภ
วิวรรธน์  วิ -วัด ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่ง
วัชรากร  วัด – ชะ -รา -กอน บ่อเพชร ขุมทรัพย์
วรกิจ  วอ – ระ -กิจ กิจอันประเสริฐ
วรดนัย วอ -ระ – ดะ- นัย   ผู้มีรูปโฉมอันสง่างาม
วโรดม  วะ – โร – ดม   ผู้ประเสริฐ

 

อักษร   ด   ต   ถ   ท   ธ   น   นำหน้าชื่อ

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ดนุนัย   ดะ – นุ – นัย บุรุษผู้สง่างาม
ดุลยวัต   ดุน -ยะ -วัด  ผู้มีความเที่ยงธรรม
เดโชชัย เด – โช -ชัย  ผู้มีชัยชนะด้วยอำนาจบารมี
ตนุวร  ตะ -นุ -วอน ผู้มีความประเสริฐเฉพาะตัว
เตชิษฏ์    เต – ชิด ผู้มีความสดใสเปล่งปลั่ง
ถิรวัฒน์   ถิ – ระ -วัด 
ทีปกร  ที -ปะ -กอน  รัศมีดั่งพระอาทิตย์
ธนาตย์  ทะ – นาด   ผู้มีความมั่งคั่ง ร่ำรวย
นฤวร  นะ – รึ -วอน ผู้มีความประเสริฐ
นิโลบล นิ – โล – บน     แก้วมีค่าสีคราม, บัวชนิดหนึ่ง
นิติพล นิ – ติ -พน มีความสามารถทางกฏหมาย
นโรดม นะ – โร – ดม เป็นพระราชา

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.