คำว่า Redneck คนงานคอแดง

0
605

คำว่า redneck หมายถึงชาวนาผิวขาว หรือผู้ใช้แรงงาน ไม่มีการศึกษา ใช้ครั้งแรกในปี 1830 ใช้เรียกพวก Presbyterians ที่อยู่ในรัฐจอร์เจียร์ Presbyterian เป็นลัทธิหนึ่งของศาสนาคริศต์ มีผู้ที่มีอาวุโสเป็นผู้นำ คนพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นชาวนาที่มาจากสกอตแลนด์ หรือ ไอร์แลนด์

คำว่า redneck กลายเป็นคำเรียกคนงานผิวขาวได้อย่างไร มีคำตอบหลากหลาย บ้างก็เชื่อว่า redneck หรือคอแดงนั้นเป็นเพราะว่าคนกลุ่มนี้เลือดร้อน โกรธง่าย โกรธขึ้นมาก็คอแดงหน้าแดง บ้างก็อธิบายว่าคอแดงเพราะ ทำงานในไร่ในสวน หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน ตากแดดจนคอแดง บ้างก็ว่าเป็นคอแดงด้วยโรคกลากเกลื้อน ที่น่าสนใจก็คือ ในภาษาอาฟริกัน ที่ใช้ในอาฟริกาใต้ คำว่า rooinek มีความหมายตรงตัวเหมือนคำว่า redneck คอแดงนั้น เป็นคำเรียกแบบเหยียดหยามที่พวก Boers (ชาวดัชที่ไปตั้งอานานิคมอยู่ก่อน) ใช้เรียกคนอังกฤษ และชาวยุโรปที่ย้ายไปตั้งถิ่นฐานในประเทศอาฟริกาใต้โดยรวม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.