Mother’s Day

 mothers-day

John:  What did you do on Mother’s Day, Wirat?

Wirat:  Well, I went to see my mum of course and took her a jasmine garland.

John:  Is jasmine the symbol of Mother’s Day in Thailand?

Wirat:  Yes….What about in England, John?

John:  There is no special flower for Mother’s Day…or Mothering Sunday as we call it. People usually buy Spring flowers for their mum…daffodils, tulips and so on.

Wirat:  Mothering Sunday? Is that the one that on the second Sunday in May?

John:  No….that’s the American system. In the UK it is three Sundays before Easter….usually in late February or March.

Wirat:  Isn’t that difficult to remember?

John:  Not if you are in the UK as the shops are full of Mothering Sunday promotions, but here in Thailand it is easy to forget.

Wirat:  Will your mother be mad at you if you don’t call?

John:  Disappointed, for sure!

 

 

John:  วิรัตน์ วันแม่คุณทำอะไรบ้าง?

Wirat:  ผมไปเยี่ยมแม่และมอบพวงมาลัยดอกมะลิให้ท่านด้วย

John:  ดอกมะลิเป็นเครื่องหมายของวันแม่ในประเทศไทยหรือ?

Wirat:  ใช่….แล้วในประเทศอังกฤษล่ะ John?

John:  ไม่มีดอกไม้อะไรเป็นพิเศษสำหรับวันแม่….หรือที่เราเรียกว่า Mothering Sunday หรอก      ปกติคนก็จะซื้อดอกไม้ที่บานในฤดูใบไม้ผลิไปให้แม่…. เช่น เดฟเฟอดิล, ทิวลิป และอื่นๆ

Wirat:  Mothering Sunday? เป็นวันจันทร์ที่สองของเดือนพฤษภาคมใช่มั้ย?

John:  ไม่ใช่….นั่นมันระบบอเมริกัน ในอังกฤษจะเป็นวันอาทิตย์ก่อนอีสเตอร์สามสัปดาห์ …..ปกติก็จะเป็นปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม

Wirat:  มันจำได้ยากจัง?

John:  ไม่หรอกถ้าหากคุณอยู่ที่อังกฤษ เพราะพวกร้านค้าจะมีโปรโมชั่นของ Mothering Sunday เต็มไปหมด แต่ว่าที่เมืองไทยนี่ลืมได้ง่ายมาก

Wirat:  แล้วคุณแม่คุณจะโกรธมั้ย ถ้าหากว่าคุณไม่ได้โทรไปหาท่านหนะ?

John:  ผิดหวังอย่างแน่นอน

 

Getting Started

When you think of your mother, what words come into your mind? Write them all down…in Thai first if you like and then translate them into English later. The words can be adjectives (words describing your mother); nouns (things/places that you associate with her); or even verbs. Spend about 5 or 10 minutes on this!

เมื่อคุณนึกถึงคุณแม่ของคุณ คุณนึกถึงคำอะไรบ้าง? ลองเขียนคำเหล่านั้นออกมา…เป็นภาษาไทยก่อนก็ได้ แล้วค่อยแปลเป็นภาษาอังกฤษทีหลัง คำเหล่านั้นอาจเป็นคำคุณศัพท์ (คำที่อธิบายถึงคุณแม่ของคุณ) เป็นคำนาม (สิ่งของหรือสถานที่ๆ เกี่ยวโยงไปถึงคุณแม่คุณ) หรือจะเป็นคำกริยาก็ได้ ลองใช้เวลาซัก 5 หรือ 10 นาทีในการทำ

 

Culture Notes

Just think how many words for mother you know….either in English or other languages…..In English there is mum, mummy; in French mère, maman; in German mutter; in Italian madre; in Latin mater; in Greek mētēr; in Russian mat; and in Thai แม่. Observe anything about these words? Right! Not only do they all begin with the letter M, but there are a lot of similarities between them… the French and Thai words are even pronounced almost the same. A coincidence? No! All these languages belong to the Indo-European family (the word in Sanskrit is mātr): their roots are the same and although they have developed in different ways, the links between them still show.

 

ลองคิดดูซิว่าคุณรู้จักคำที่ใช้เรียกแม่กี่คำ อาจเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ ……ในภาษาอังกฤษก็คือ mum, mummy; ในภาษาฝรั่งเศษก็คือ mère, maman ; ในภาษาเยอรมันก็คือ mutter; ภาษาอิตาเลี่ยนก็คือ madre; ในภาษาลาตินก็คือ mater; ในภาษากรีกก็คือ mētēr; ในภาษารัสเซียก็คือ mat; และในภาษาไทยก็คือ แม่ สังเกตอะไรมั้ยเกี่ยวกับคำเหล่านี้? ใช่แล้ว มันไม่ใช่แค่เริ่มต้นด้วยตัว M เหมือนกันหมด แต่ยังมีความคล้ายคลึงกันอีกหลายอย่าง  ……. การออกเสียงในภาษาฝรั่งเศสและในภาษาไทยนั้นเกือบจะเหมือนกันเลย โดยบังเอิญกระมั้ง? ไม่หรอก ภาษาทั้งหมดนี้อยู่ในตระกูล Indo-European (คำในภาษาสันสกฤต ก็คือ mātr) และมีรากศัพท์มาจากที่เดียวกัน และถึงแม้ว่าจะได้พัฒนาไปในทิศทางที่แตกต่างกัน แต่ก็ยังมีความเชื่อมโยงระหว่างกันที่ยังคงปรากฎให้เห็นได้อยู่

 

Challenge!

Find out as much as you can about the celebration of Mothers Day in most countries, including the USA and Japan. When is it? What do people do? Write as much as you can and share your information with the webmaster if you like!

 

ลองศึกษาว่าในประเทศต่างๆ รวมทั้ง อเมริกาและญี่ปุ่น มีการฉลองวันแม่ในวันใด? แล้วคนในชาตินั้นๆ เค้าทำอะไรกันบ้าง? ลองเขียนดูให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ และถ้าจะส่งมาให้เว็บมาสเตอร์ดูด้วยก็ได้

 

Vocab-Builder

This time let’s look at the word maternity and other words related to it.

คราวนี้เรามาดูที่คำว่า maternity และคำอื่นๆที่เกี่ยวข้องกัน

 

Word/PhraseGr.MeaningSample Sentence
maternityabs. n.ความเป็นแม่Maternity just doesn’t suit some women: they are happier staying childless.
maternity hospitalphr.โรงพยาบาลสำหรับคลอดบุตรThe new maternity hospital feels just like a hotel! It’s wonderful!
maternity leavephr.ลาคลอดPublic sector maternity leave in Thailand is only 3 months
maternity wearphr.ชุดคลุมท้องThai maternity wear is generally very old-fashioned.
maternaladj.เกี่ยวกับความเป็นแม่I just don’t feel maternal when I see babies.
maternallyadv.อย่างกับแม่She put her arm round the child maternally and hugged him.
matriarchn.หญิงที่เป็นผู้นำครอบครัวSince her husband died June has been a true matriarch, doing everything for her family.

 

 

Grammar Corner

When you are comparing or contrasting things, two words/phrases which are useful to know are whereas and on the other hand. Whereas usually acts as a conjunction to link the two parts of the sentence but on the other hand usually starts a new sentence.

 

ในการเปรียบเทียบสิ่งที่ตรงกันหรือสิ่งที่ขัดแย้งกัน มีคำอยู่สองคำหรือสองสำนวนที่มีประโยชน์ที่ควรจะรู้จักคือ whereas และ on the other hand. Whereas นั้นใช้ในการเชื่อมโยงสองส่วนของประโยคเข้าด้วยกัน แต่ว่า on the other hand   มักใช้สำหรับการเริ่มต้นประโยคใหม่

 

Look at the following examples:

ดูตัวอย่างที่ให้มาข้างล่างนี้

 • Thai Mothers Day is on 12 August whereas in the UK it is on the 3rd Sunday before Easter.
 • Thai Mothers Day is on 12 August. On the other hand, in the UK it is on the 3rd Sunday before Easter.

 

Try writing a few sentences comparing Mothers Day in Thailand, the UK or in other countries, using information from the dialogue or from your own research.

ลอง เขียนมาสองสามประโยคเพื่อเปรียบเทียบวันแม่ในประเทศไทยกับประเทศอังกฤษ หรือในประเทศอื่น โดยใช้ข้อมูลจากบทสนทนาข้างต้น หรือจากข้อมูลของคุณเอง

 

Bonus!

What did you do for your mother on Mother’s Day this year? Or if you have children, what did they do for you? How did you spend the day? How did you feel? Try to describe your feelings in detail and to write as much as you can!

 

คุณทำอะไรให้คุณแม่ของคุณในวันแม่ปีนี้? หรือถ้าหากว่าคุณมีลูก พวกเค้าทำอะไรให้คุณบ้าง? แล้วคุณได้ใช้เวลาในวันนั้นอย่างไรบ้าง? คุณรู้สึกอย่างไร? พยายามอธิบายรายละเอียดความรู้สึกของคุณและเขียนออกมาให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้

 

Do You Know?

When did Mother’s Day originate in Thailand? Why is jasmine the symbol? Do some background research if you are not sure and that tell John about it. (Remember: he does not speak Thai so translate your knowledge into English for him!)

วันแม่มีขึ้นครั้งแรกในเมืองไทยเมื่อไร ? เหตุใดจึงใช้ดอกมะลิเป็นสัญญลักษณ์? ลองค้นคว้าเพิ่มเติมถ้าหากคุณยังไม่แน่ใจและบอกให้ John ทราบด้วย (อย่าลืมว่าเค้าไม่พูดไทย ฉะนั้นคุณก็จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เค้าเข้าใจด้วย)

 

 

Over to You!

See if you can choose the right meaning for each of the following phrases involving the word “mother”.

 

ลองเลือกความหมายที่ถูกต้องของแต่ละสำนวนที่มีคำว่า   “mother” ที่ให้มาข้างล่างนี้

 

 1. Mother country
 2. country which has many islands
 3. the country where your mother was born
 4. your native country

 

 1. Mother-figure
 2. number which is the base for multiplication
 3. an older woman regarded as a source of knowledge and support
 4. figure in which the waist and hips measure the same

 

 1. Mother-in-law’s tongue
 2. a special kind of German sausage
 3. an African plant
 4. a sharp way of speaking

 

 1. Mother-of-pearl
 2. attractive substance inside a shell used for decoration
 3. slang name for an oyster
 4. a very beautiful girl

 

 1. Mother tongue
 2. words used by a mother talking to her baby
 3. your native language
 4. dialect

 

 1. Mother Goose
 2. slang for “an idiot”
 3. a woman who has a lot of children
 4. nursery rhyme character

 

 1. Mother of Parliaments
 2. British parliament
 3. Icelandic parliament
 4. Greek parliament

 

 1. Mother of Presidents
 2. Virginia
 3. New York
 4. California

 

 

Solutions

 

Over to You!

 1. Mother country
 2. c)  your native country

 

 1. Mother-figure
 2. b)  an older woman regarded as a source of knowledge and support

 

 1. Mother-in-law’s tongue
 2. b)  an African plant

 

 1. Mother-of-pearl
 2. attractive substance inside a shell used for decoration

 

 1. Mother tongue
 2. your native language

 

 1. Mother Goose
 2. nursery rhyme character

 

 1. Mother of Parliaments
 2. British parliament

 

 1. Mother of Presidents
 2. Virginia

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.