X

6 สัญญาณ เตือนภัยโรคไต

เป็นที่ทราบกันว่า โรคไต เป็นโรคเรื้อรังที่ทำให้ผู้ป่วยทุกข์ทรมาน ขาดคุณภาพชีวิต ทั้งยังต้องใช้เงินจำนวนมากในการรักษา กว่าจะแสดงอาการของโรค การทำงานของไตก็เสียไปกว่า 30 % แล้ว อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านมีอาการ 6 ข้อต่อไปนี้ อย่านิ่งนอนใจ รีบไปพบแพทย์โดยด่วน

  1. มีการเปลี่ยนแปลงของการขับถ่ายปัสสาวะ เช่น ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน ปัสสาวะออกน้อยลง เป็นต้น
  2. มีอาการแสบร้อนเวลาถ่ายปัสสาวะ ปัสสาวะขัด สะดุด หรือมีเศษนิ่วปนออกมา

  3. ปัสสาวะมีเลือด มีสีน้ำล้างเนื้อ หรือ ปัสสาวะเป็นฟอง

  4. ใบหน้าบวม เท้าบวม และท้องบวม

  5. ปวดเอว หรือหลังด้านข้าง(ไม่ต่ำกว่าเอวหรือไม่อยู่กลางหลัง)

  6. ความดันโลหิตสูง ( ค่าความดันปกติ คือ 80-120 ตัวบน 80 ตัวล่าง 120 ควรตรวจวัดความดันโลหิตบ่อยๆ เพราะค่าของความดันโลหิตเปลี่ยนแปลงได้เสมอ และเป็นสัญญาณเบื้องต้นว่าไตของท่านทำงานปกติหรือไม่ )

ที่มาข้อมูล : ศ.น.พ.อุดม ฤทธิไกร

Thanaki: เวบ Storysiam พยายามคัดสรรบทความที่เป็นประโยชน์ รีวิวสินค้าต่างๆ มาลงในเวบ เพื่อเป็นข้อมูลในการสืบค้น หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ นะครับ