สตอรี่สยาม

4 เรื่องเล็บที่น่ารู้

เล็บ

เล็บก็คือเซลล์ที่ตายแล้ว ประกอบด้วยโปรตีน คือ เคราติน เหมือนกับเส้นผม ผมและเล็บของคนเราจึงมีอะไรคล้ายๆกัน เช่น ไม่มีปลายประสาทจะตัดผมหรือตัดเล็บก็เลยไม่เจ็บไงคะ

เล็บยาวแค่ไหน
เล็บของคนเราเฉลี่ยแล้วจะยาวขึ้น 0.1 มิลลิเมตร/วัน แต่เล็บมือจะยาวเร็วกว่าเล็บเท้า 2 เท่า และการขยับมือหยิบจับอะไรบ่อยๆจะช่วยให้เล็บยาวเร็วขึ้น ฤดูกาลก็มีส่วนนะคะ เพราะเล็บจะยาวเร็วกว่าในหน้าร้อนค่ะ ที่น่ารู้อีกอย่างก็คือ ผู้หญิงท้องจะมีผมสวยดกดำและจะมีเล็บยาวเร็วกว่าตอนไม่ท้องค่ะ ผู้ใหญ่อายุมากขึ้นเล็บก็จะแข็งแรงและยาวช้ากว่าในเด็กด้วยนะคะ

เมื่อยามทาเล็บ

ถนอมมือและเล็บได้ด้วยการ

เล็บแบบไหน ทาสีอะไรดี

Image by Yana Miller from Pixabay

Exit mobile version