โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ป้องกันได้ ง่ายกว่าการรักษา

0
102
โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ

ผู้ที่ต้องใช้เวลาอยู่ในรถนานๆ ไม่ว่าจะขับรถเองหรือโดยสารรถในช่วงการจราจรติดขัด รวมทั้งผู้ที่ต้องนั่งรถโดยสารทางไกล เมื่อปวดปัสสาวะมักจะกลั้นปัสสาวะไว้ท่านทราบหรือไม่ว่า พฤติกรรมเช่นนี้เป็นภัยต่อสุขภาพเพราะการกลั้นปัสสาวะไว้นานๆ และบ่อยครั้งเข้าจะก่อให้เกิดอาการปัสสาวะกระปริบกระปรอย ปัสสาวะไม่หมด ปัสสาวะไปแล้วเพียงชั่วประเดี๋ยวก็ต้องปัสสาวะอีก และยังจะก่อให้เกิดอาการปวดหน่วงๆ ซึ่งเป็นอาการของ “โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ”

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ มีสาเหตุสําคัญมาจากการดื่มน้ำน้อย และการกลั้นปัสสาวะไว้นาน ๆ พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เพราะว่าผู้หญิงเมื่อเจอกับสภาพห้องน้ำที่ไม่สะดวกหรือไม่มั่นใจ ก็จะกลั้นปัสสาวะไว้ บางคนถ่ายปัสสาวะเช้าที่บ้านแล้วก็กลั้นปัสสาวะไว้ เพื่อกลับมาถ่ายปัสสาวะที่บ้านในตอนเย็น หรือคนที่ดื่มน้ำน้อย เพราะกลัวว่าถ้าดื่มน้ำมากจะทําให้ถ่ายปัสสาวะบ่อย พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจนเป็นนิสัยนี้ ล้วนเป็นเหตุให้กระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ เช่น การติดเชื้อ บางอย่าง หรือมีก้อนนิ่วอยู่ในกระเพาะปัสสาวะ เป็นต้น

การป้องกันไม่ให้เกิดโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ควรดื่มน้ำให้เพียงพอ ผู้ใหญ่ควรดื่มน้ำวันละ 8-10 แก้ว หน้าร้อนเสียเหงื่อมาก ก็อาจจะต้องดื่มน้ำให้มากขึ้น การดื่มน้ำให้เพียงพอต่อวัน จะช่วยให้ระบบการขับถ่ายปัสสาวะสะดวก ทั้งยังส่งผลดีต่อระบบ อื่น ๆ ของร่างกาย อย่ากลั้นปัสสาวะไว้นาน ๆ โดยไม่จําเป็น

จนกลายเป็นนิสัย เพราะจะทําให้กระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื้อรัง และอาจลุกลามไปถึงกรวยไต ทําให้ไตอักเสบได้

ผู้ที่เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบไม่ควรซื้อยามากินเอง ควรไปพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง อาจจะต้องมีการ ตรวจน้ำปัสสาวะเพื่อดูความผิดปกติต่างๆ การเอ็กซเรย์ทางเดินปัสสาวะ ตลอดจนการตรวจด้วยอัลตราซาวนด์ แพทย์จะรักษา ตามอาการที่ตรวจพบหากทิ้งไว้นานจะทําให้กระเพาะปัสสาวะอักเสบ ลุกลามขึ้นไปถึงกรวยไต ทําให้ไตอักเสบจะทําให้การ รักษายากยิ่งขึ้น

น.พ.ชัยรัตน์ โภคาวัฒนา กลุ่มงานศัลยกรรม ร.พ.ราชวิถี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.