เลือกแบบบ้าน

เลือกแบบบ้านให้ถูกกับไลฟ์สไตล์เจ้าของ ก่อนคิดจะสร้างบ้าน

ไลฟ์สไตล์ของเจ้าของกับแบบบ้าน

การจะมีบ้าน สักหลังในชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะในหนึ่งชีวิตของคนเรานั้นไม่สามารถสร้างหรือเปลี่ยนบ้านได้บ่อยๆ ดังนั้นการเลือกซื้อหรือเลือกปลูกจึงต้องพิถีพิถัน เลือกแบบให้ถูกอกถูกใจ คนรุ่นเก่าถึงได้ฝากคติเตือนใจลูกๆหลานๆ ที่อยากมีบ้านไว้อย่างน่าคิดว่า ” ปลูกเรือนผิด จะคิดจนเรือนทลาย ”

แบบบ้าน โดยเฉพาะบ้านเดี่ยว ในอดีตมักจะสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต อารยธรรมและวัฒนธรรมรวมถึงความเชื่อของคน ในแต่ละชาติแต่ละยุคสมัยที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งมีวิวัฒนาการจนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว บ้านสไตล์สวยๆที่หลากหลายเหล่านั้น มีแบบไม่น้อยที่ยังได้รับความนิยมจนถึงทุกวันนี้ แต่อาจมีเพียงองค์ประกอบย่อยเพียงเล็กน้อย ที่ถูกแต่งเติมเสริมเข้าไป เพื่อให้มีความเป็นสากลและร่วมสมัยเพิ่มขึ้นเท่านั้น

โดยหลักใหญ่แล้วเราพอจะแบ่งรูปแบบของบ้านออกได้เป็น 2 แบบใหญ่ๆ คือ

แบบแรกจะเป็นแบบบ้านที่ถูกสร้างขึ้นตามจารีตนิยม ซึ่งส่วนใหญ่มักสร้างด้วยวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น มีองค์ประกอบและรูปทรงที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและวิถีชีวิตของคนในกลุ่มนั้นๆ สังเกตง่ายๆบ้านรูปแบบนี้จะมีเอกลักษณ์ในแต่ละประเทศ เช่น บ้านในประเทศจีน ซึ่งมีรากฐานทางวัฒนธรรมที่มีวิวัฒนาการมามากกว่าสองพันปี และด้วยระบบทางการเมืองที่ยังปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ ดังนั้นวิถีชีวิตและการแพร่กระจายของอารยธรรมจากซีกโลกตะวันตกจึงเข้ามาเผยแพร่ได้น้อยมาก สไตล์ของบ้านยังเป็นแบบจารีตนิยม รูปแบบบ้านจึงไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนัก นอกจากช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นเข้ารุกรานจีน ซึ่งมีการผสานทางวัฒนธรรมบ้าง แต่รูปแบบของบ้านก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงชัดเจนจนกระทั่งปัจจุบัน

ส่วนรูปแบบบ้านของชาวญี่ปุ่น สไตล์ของบ้านก็คล้ายกับจีน คือ เป็นแบบจารีตนิยม เนื่องจากวัฒนธรรมและลักษณะชาตินิยมของคนในประเทศ ทำให้บ้านสไตล์ญี่ปุ่นดำรงเอกลักษณ์ของตนไว้ได้อย่างยาวนาน และยังเผยแพร่ไปในบางประเทศที่มีชาวญี่ปุ่นเข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่ แต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง บ้านสไตล์ญี่ปุ่นก็ต้องผสานเข้ากับวัฒนธรรมของตะวันตก และเกิดเป็นบ้านสไตล์สากล (International Style) เช่นเดียวกัน ซึ่งนับวันก็จะมีน้อยลงและสูญหายไปในที่สุดตามวิถีทางแห่งโลกาภิวัฒน์

รูปแบบที่สอง จะเป็นแบบบ้านที่สร้างขึ้นมาตามสมัยนิยม โดยอาจได้รับอิทธิพลจากศิลปวัฒนธรรมจากที่อื่นๆหรือประเทศอื่นๆ เช่น คนอังกฤษซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศต้นกำเนิดของไสตล์บ้านที่แพร่ขยายไปสู่ประเทศต่างๆ เพราะลัทธิการล่าอาณานิคมของตน แบบบ้านของชาวอังกฤษจึงแพร่กระจายไปทั้งในยุโรปและอเมริกา เช่น บ้านสไตล์ทิวดอร์ (Tudor) และ Elizabethan ในศตวรรษที่ 16 บ้านสไตล์ Classic ในศตวรรษที่ 17 สไตล์ Baroque และ Queen Anne ในศตวรรษที่ 18 และบ้านสไตล์โคโลเนียล (Colonial Style) ที่แพร่สู่อัฟริกา อินเดีย และหลังการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมในช่วงศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน สไตล์ของบ้านตลอดจนวัสดุและเทคโนโลยีในการก่อสร้างได้มีอิทธิพลต่อประเทศต่างๆทั่วโลก

นอกจากนี้ อังกฤษยังเป็นต้นกำเนิดของบ้านสไตล์กระท่อม (English Cottage) ที่สวยงามอีกด้วย ส่วนฝรั่งเศสซึ่งเป็นมหาอำนาจอีกประเทศหนึ่ง ที่มีการแผ่อิทธิพลทางวัฒนธรรมสู่ประเทศต่างๆที่ตกเป็นอาณานิคม บ้านชาโตว์ซึ่งมีหลังคาสูงชันเป็นหนึ่งในสไตล์ที่ได้รับความนิยม และตัวอย่างสุดท้าย คือ สเปนซึ่งเป็นอีกประเทศหนึ่งที่เคยเป็นนักล่าอาณานิคม และได้ทิ้งสไตล์สเปนไว้ในหลายประเทศ

ในอดีต ประเทศไทยแบบบ้านที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแบบหนึ่ง ก็คือ บ้านแบบสเปน เอกลักษณ์คือจะมีหลังคาที่สูงและลาดชัน แต่หลังจากนั้น บ้านแบบเมดิเตอร์เรเนียนกลับมาแรงสุดๆ ดังนั้นแบบบ้านจึงมักเปลี่ยนไปตามกาลเวลาคล้ายแฟชั่นหรือศิลปะในแขนงอื่นๆ แต่บ้านในลักษณะหลังนี้ จะเน้นการเลือกใช้วัสดุที่คงทนถาวร มีความสวยงาม และประณีตในทุกรายละเอียดของการก่อสร้าง

ความสำคัญประการหนึ่งที่ไม่อาจละเลยไปได้ ที่จะต้องกลมกลืนกันระหว่างแบบบ้านกับเจ้าของบ้านแล้ว ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศที่บ้านเรือนตั้งอยู่ก็เป็นสิ่งสำคัญ เช่น บ้านในเขตภูมิอากาศร้อนชื้น (Tropical climate) อย่างเช่น ไทย มาเลเซีย บาหลี บ้านจึงความโปร่งลมผ่านได้สะดวก หันตัวบ้านถูกทิศทางลม

ดังนั้น บ้านที่ดี คือบ้านที่เหมาะสมอย่างกลมกลืนระหว่างตัวบ้าน ไม่ว่าจะเป็นขนาดของพื้นที่ใช้สอย ลักษณะของสถาปัตยกรรม งานตกแต่ง ฯลฯ กับบุคลิกหรือไลท์สไตล์ของเจ้าของบ้าน มีหลายคนที่เลือกแบบบ้านเพียงเพราะ ตามเพื่อนสนิท แต่เมื่อปลูกหรือสร้างเสร็จ แล้วเข้าอยู่จึงรู้ว่า มันไม่เหมาะ กับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง

ปัจจุบันหากเรารู้จักเลือก สไตล์ของบ้านนั้น มีมากมายหลายแบบ ดังนั้นหากผู้ที่จะเป็นเจ้าของมีไลฟ์สไตล์อย่างไร ก็ควรเลือกแบบบ้านให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเจ้าของ เช่น หากคุณเป็นคนที่ชอบความหรูหรา วิจิตรตระการตรา แบบบ้านที่เหมาะกับไลฟฺสไตล์ประเภทนี้ก็ควรจะเป็นแบบหลุยส์ หรือ แบบเมดิเตอร์เรเนียน ก็ยังพอไหว ตรงกันข้ามหากคุณเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบเรียบง่าย สมถะ บ้านสไตล์คันทรี่คงจะเหมาะกับคุณอย่างแน่นอน หรือหากคุณมีไลฟฺสไตล์แบบชอบการอนุรักษ์ ชอบของเก่า บ้านไทยริมน้ำ หรือไทยประยุกต์ ก็ยังไหว ดังนั้นก่อนที่คุณจะเลือกแบบที่จะปลูกหรือซื้อบ้าน คุณควรสำรวจตัวเองก่อนว่า คุณมีบุคลิกหรือมีไลฟ์สไตล์เช่นไร แล้วบ้านก็จะเป็นสวรรค์บนดินของคุณและครอบครัวอย่างแท้จริง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.