เมื่อลูกเป็นธาลัสซีเมีย

0
356
เมื่อลูกเป็นธาลัสซีเมีย

โรคของเม็ดเลือดแดงชนิดหนึ่ง คือ โรคธาลัสซีเมีย พบมากในประเทศไทย โดยเฉพาะพลเมืองที่มาจากแถบอิสาน เม็ดเลือดแดงของผู้ป่วยโรคนี้จะถูกตับ มัาม ทำลายง่าย ผู้เป็นโรคนี้จะซีดตลอดเวลา ตับ ม้ามจะโตขึ้น เพราะมัวแต่ทำลายเม็ดเลือดแดง

ถ้าลูกเป็นโรคธาลัสซีเมีย ควรซักรายละเอียดโรคนี้จากหมอให้ดีว่าเป็นธาลัสซีเมียชนิดใด จะต้องรับเลือดบ่อยหรือไม่ ถ้าต้องรับเลือดบ่อยเพราะเม็ดเลือดแดงถูกทำลายเร็ว จะขอเข้าโครงการรับเลือดบ่อยทุกๆ เดือน และให้ยาเพื่อดึงเล็กที่สะสมในร่างกายออกมา หรือถ้าลูกได้รับรับการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูก เพื่อรับเม็ดเลือดแดง จากญาติๆพี่น้อง แต่การทำวิธีนี้มีค่าใช้จ่ายสูงมาก แต่ก็ให้ผลคุ้มค่า

นอกจากนี้มีการดูแลลูกทั่วๆ ไปเมื่อเป็นโรคนี้ คือ การให้ลูกออกกำลังกายสม่ำเสมอ ควรเลือกกีฬาว่ายน้ำกับการทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ทั้งเนื้อ นม ไข่ ข้าว ผัก ผลไม้ จะทำให้ควบคุมอาการโรคได้ดี อัตราการรับเลือดจะช้ากว่าผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามนี้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.