ประกันชีวิต

เปลี่ยนมุมมองใหม่: การประกันชีวิตที่ไร้ที่สิ้นสุดของผลประโยชน์

บางท่านอาจจะนึกถึงการประกันชีวิตในความเข้าใจที่ฟังต่อๆ กันมาว่า ประกันชีวิตคือ การประกัน
ที่ผู้เอาประกันชีวิตไม่ได้ใช้ประโยชน์ และผู้ได้ประโยชน์ไม่ได้เป็นผู้ซื้อประกัน ซึ่งจริงๆแล้ว
การประกันชีวิตให้ประโยชน์มากมาย และมีส่วนเชื่อมโยงกับการดำเนินชีวิตของเราในปัจจุบัน
ตัวอย่างเช่น

– สร้างหลักประกัน และความมั่นคงให้แก่ผู้เอาประกัน และครอบครัว ในกรณีที่เกิดเหตุอันไม่คาดคิด
ที่ผู้นำของครอบครัวต้องจากไปก่อนวัยอันควร เงินประกันชีวิตจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงิน
ของครอบครัวไปได้ระยะหนึ่ง ในในแง่ของค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าเล่าเรียน การสานต่อธุรกิจ เป็นต้น

– ช่วยให้เกิดการออมทรัพย์อย่างมีวินัย และต่อเนื่องเพราะประกันชีวิตเป็นสัญญาระยะยาวที่จะต้องมี
การจ่ายเบี้ยเป็นงวดๆ บางรูปแบบประกันชีวิตจะมีส่วนในการออมทรัพย์อยู่

จะเห็นได้ว่า การทำประกันชีวิต ให้ประโยชน์มากมาย และเมื่อเราเข้าใจถึงประโยชน์แล้ว เราลองมาดูรูป
แบบต่างๆ ของการประกันชีวิต เพื่อเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการของเรา โดยตรวจได้จากคำถามดังนี้

– ท่านต้องการความคุ้มครองด้านประกันชีวิตหรือไม่ ลองพิจารณาคำถามนี้ ถ้าท่านต้องจากไปอย่างฉับพลัน
จะมีใครไหมที่มีผลกระทบทางการเงิน ท่านซึ่งเป็นผู้ที่เป็นแหล่งรายได้ของครอบครัว ต้องคำนึงถึงการศึกษา
ของลูก คำนึงถึงคนที่ท่านรัก ให้เขาเหล่านั้นสามารถอยู่ต่อไปได้อย่างปกติสุข มีฐานะทางการเงินที่พอเพียง
ไปช่วงเวลาหนึ่งได้ ถ้าท่านมีบุคคลที่มีผลกระทบต่อการจากไปของท่านแสดงว่าท่านต้องการความคุ้มครอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.