เตรียมตัวเป็นพ่อคน

เตรียมตัวเป็นพ่อคน

การจะให้ลูกแข็งแรง เก่ง และฉลาดนั้น ต้องอาศัยสุขภาพกายและสุขภาพจิตของทั้ง พ่อ แม่และตัวลูก สุขภาพจิตของคุณแม่จะมีอิทธิพลต่อลูกตั้งแต่ก่อนคุณแม่จะตั้งครรภ์เลยทีเดียว

คุณแม่ที่มีอารมณ์ดี มีการปรับตัวในเข้ากับสภาวะต่างๆ อย่างเหมาะสมมองโลกในแง่ดี และยอมรับการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ว่าอาจต้องมีการแพ้ท้อง ท้องลาย อึดอัดในการนั่งยืน นอนบ้าง แต่เมื่อคิดว่าทนเพื่อลูกแล้ว คุณแม่ก็จะไม่วิตกกังวลหรือเครียดง่าย จิตใจสบาย อารมณ์แจ่มใส ส่งผลให้ทุกระบบในร่างกายทำงานอย่างสมดุล ร่างกาย แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย เวลาตั้งครรภ์

นอกจากการที่คุณแม่จะต้องมีสุขภาพจิตดีแล้ว อีกบุคคลหนึ่งซึ่งมีความสำคัญพอ ๆ กัน คือ คุณพ่อ ผู้ที่จะนำเชื้อมาผสมกับไข่ เพื่อให้เกิดเป็นตัวลูกขึ้นมา ถ้าร่างกายและจิตใจคุณพ่อดี ก็จะทำให้ตัวเชื้อแข็งแรง สมบูรณ์เต็มที่ ลูกที่เกิดจากการปฏิสนธิระหว่างเชื้ออสุจิและไข่ของคุณแม่ก็จะมีความแข็งแรง สมบูรณ์ด้วย

การให้กำเนิดลูก จึงเป็นหน้าที่ของทั้งคุณพ่อคุณแม่ ที่จะตั้องเป็นผู้จัดหาและปรุงแต่งสิ่งที่จะบำรุงเลี้ยงดูร่วมกัน จัดหาทั้งเรื่องอาหารกายและอาหารใจให้กับลูก สิ่งบำรุงเลี้ยงดูและอาหารเหล่านี้จะต้องมีการตระเตรียมกัน นับตั้งแต่มีการตัดสินใจว่าจะมีลูกเลยทีเดียว

เตรียมจิตใจคุณพ่อ

   ผู้เป็นคุณพ่อควรจะต้องมีความเข้าใจ และตระเตรียมสุขภาพจิตเช่นเดียวกับผู้เป็นแม่ เพียงแต่ในกรณีของคุณพ่อต้องมีหน้าที่ต่อทั้งคุณแม่และลูกพร้อมกันไปด้วย จึงต้องตระเตรียมเพิ่มขึ้นอีกดังนี้

1. เรื่องความรัก จะต้องมีความรักให้ทั้งแม่และลูกในครรภ์ของคุณแม่ด้วย ต้องเข้าใจและเห็นใจต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจของคุณแม่ เพิ่มความใกล้ชิดและให้เวลาแก่ครอบครัวมากขึ้น

2.สถานะที่มั่นคง โดยการตระเตรียม (ทางด้านค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการคลอดและเลี้ยงลูก)ล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์

3. ความมั่นคงทางอารมณ์ คุณพ่อต้องมีจิตใจและอารมณ์ที่มั่นคง มีความอดทน รู้จักผ่อนหนักเป็นเบา และแนะให้ภรรยาปรับอารมณ์ได้ด้วย

4. ความมีเหตุมีผล ทำตัวเป็นผู้นำที่ดี และคุ้มครองปกป้องทั้งคุณแม่และลูกได้ ลดการกระทำที่เป็นมลภาวะต่อทั้งแม่และลูกในครรภ์ เช่น สูบบุหรี่ในบ้านหรือพกเอาอารมณ์เสียมาจากที่ทำงาน

Related Post

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.