สตอรี่สยาม

เด็กเลี้ยงยาก ข้อเท็จจริงและการแก้ไข

เด็กเลี้ยงยาก

เด็กเลี้ยงง่าย= เด็กดี เด็กเลี้ยงยาก = เด็กไม่ดี

ทัศนะพ่อแม่

ข้อเท็จจริง

การแก้ไข

Exit mobile version