เขาหลวงคีรีวง

Posted by

ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในบรรดาเส้นทางเดินป่าแสนทรหด ต้องยกให้ป่าใหญ่ แห่ง “เขาหลวงนครศรีธรรมราช” แม้จะอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ กว่า 800 กม. ก็ตาม แต่สําหรับนักเดินป่าตัวจริงที่มี หัวใจรักป่าดงพงไพรเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ไกลหรือลําบากแค่ไหนก็ไม่หวั่น

ผืนป่า “เขาหลวง” อยู่ในเขต “อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัด นครศรีธรรมราช นับเป็นแหล่งธรรมชาติ ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน จึงเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ำตาปี ที่หล่อเลี้ยง ผืนแผ่นดินภาคใต้ตอนกลาง ซึ่งในอดีตกาล กล่าวได้ว่า ขุนเขาแห่งนี้คืออู่ข้าวอู่น้ำ สร้างความเจริญให้ชุมชนโบราณแห่ง เมืองนครฯ เป็นอย่างดี
จวบจนยุคปัจจุบัน คุณค่าของเขาหลวง ก็ยิ่งทวีมากขึ้น จนได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ประจําปี 2541 ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ธรรมชาติ ที่ต่างเกื้อหนุนกันระหว่าง คนกับป่า โดยมีชุมชน “คีรีวง” ซึ่งได้รับ รางวัลยอดเยี่ยมประเภทเมืองและชุมชน ที่มีวิถีชีวิต ทั้งนี้เพราะชุมชนแห่งนี้มีการ จัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อยู่ร่วมกัน ระหว่างคนและป่าได้อย่างดี
จุดเด่นของป่าเขาหลวง จึงอยู่ที่การ เดินป่าศึกษาธรรมชาติ ตลอดทางจะพบ กับป่าทุกประเภท รวมถึงพรรณไม้ที่ แปลกตาและหายากมาก ท่ามกลางวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนโดยรอบ ที่ เข้าใจถึงความสําคัญของธรรมชาติและระบบนิเวศวิทยา

เส้นทางเริ่มจาก “หัวเหว” จุดขาย ผลไม้จากสวน ภายในหมู่บ้านคีรีวง ก่อนไต่ระดับสู่ยอดเขาหลวง ผ่านสวนผลไม้ ที่ปลูกปะปนอยู่กับป่า ผ่านน้ำตก “วังย้าย ยางบน” จุดที่มีพรรณไม้แปลกๆ เช่น กล้วยไม้ดิน จนถึง “กระท่อมสวนใสใน” ที่โดยรอบเป็นเขตป่าดิบชื้นอย่างแท้จริง

จุดเดินเท้าถัดไปคือ “สันลุงพร้อม ดงทาก” แหล่งที่ศึกษาป่าดิบชื้นเช่นกัน จากนั้นไปยัง “ลานไทร” ที่จะพบ “มหาสดํา” เฟิร์นก้านดําที่หายากมาก แล้วปีนป่าย “ดินถล่ม-สันไม้แดง” เพื่อที่จะมายัง “ลาน ฮ.-หุบผามหาสดํา” พื้นที่ สันเขาที่มองเห็นป่าต้นน้ำได้อย่างชัดเจน

ก่อนถึงจุดสุดท้าย จะเข้าไปยัง “ดงหวายเหิง-ลานดร.ชวลิต” เส้นทางที่มี หวายเหิงขนาดใหญ่ขึ้นอยู่มากมาย จนไป จบที่ “ป่าเมฆ-ยอดเขาหลวง” อาณาจักรของดงไลเคนและเฟิร์นบัวเฉก ที่ยังคง รูปร่างเฉกเช่นบรรพบุรุษเมื่อ 230 ล้านปีก่อน ถ้าคุณเป็นนักเดินป่าตัวจริงเสียงจริง ได้ฟังคําพรรณาถึง ความงามของป่า เขาหลวงแล้ว มี หรือจะอดใจไหว

• พืชในวงศ์กล้วยไม้ที่จะพบได้ ตลอดเส้นทางสู่เขาหลวง คาดว่าน่า จะมีมากกว่า 300 ชนิด บางชนิดเป็น พืชเฉพาะถิ่น ที่พบเพียงแห่งเดียวใน โลก ขณะเดินป่าให้ลองสังเกตไป รอบๆ เพราะบางชนิดขึ้นอยู่ตามพื้น หรือโขดหิน บางชนิดขึ้นอิงอาศัยอยู่ ตามต้นไม้ใหญ่

• หมู่บ้านคีรีวง ได้ชื่อว่าเป็น หมู่บ้านที่สวยงามตามธรรมชาติ มี ขุนเขาโอบล้อม ท่ามกลางน้ําตก และ เกาะแก่ง อายุเก่าแก่กว่า 200 ปี เกือบทั้งหมดทําอาชีพชาวสวนอยู่ ตามเชิงเขา เนื่องจากพื้นที่มีความ ลาดชัน มีก้อนหินอยู่มาก จนไม่ สามารถปรับมาทํานาได้

• ในเขตอุทยานฯเขาหลวง มี ฝนตกเกือบตลอดปี แต่จะเริ่มน้อยลง ในเดือนมกราคม ซึ่งระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน จัดว่า เป็นระยะฝนทิ้งช่วง ตกน้อยกว่าเดือน อื่นๆ สําหรับคนที่จะไปเดินป่าที่เขา หลวง ควรมีเวลาอย่างน้อย 3 วัน 2 คืน

ของซื้อฝาก
ไปถึงหมู่บ้านคีรีวง ซึ่งเป็นดงสวนผลไม้ทั้งที ก็อย่าลืมแวะชิมและซื้อ ผลไม้ที่ขึ้นชื่ออาทิ มังคุด ทุเรียน จากนั้น แวะไปชมผลิตภัณฑ์ของชุมชน ได้แก่ ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ สมุนไพร งานจักสาน และทุเรียนกวนห่อกาบหมาก ส่วนขากลับก็อย่าลืมผ่านไปยังอําเภอเมือง ที่หมู่บ้านหมน และบ้านนาเคียน เป็นแหล่ง เครื่องจักสานย่านลิเภา ศิลปหัตถกรรม พื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของเมือง เป็นงาน ฝีมือที่มีมานานกว่า 100 ปี

การเดินทาง
จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ถึงจังหวัดชุมพร แล้วต่อด้วยทางหลวง หมายเลข 41 ผ่านเส้นทางสุราษฎร์ธานี ทุ่งสง จนถึงนครศรีธรรมราช หรือถึง อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วไปตามทางหลวงหมายเลข 401 เลียบชายฝั่งทะเลไปจนถึงนครศรีธรรมราช ระยะทางประมาณ 860 กิโลเมตร
ครั้นถึงตัวเมืองนครศรีธรรมราช ก็ให้ไปตามเส้นทางสาย 4015 ประมาณ 28 กิโลเมตร ก่อนถึงอําเภอลานสกา มีถนนทางแยกเข้าหมู่บ้านคีรีวง และไป จนถึงทางแยกเข้าที่ทําการอุทยานฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.