ว่านหางช้าง ต่างกับว่านดาบนารายณ์อย่างไร?

ว่านหางช้าง

ก่อนที่จะว่าเรื่องว่านกันก็ขอเพิ่มเติมความรู้กันเกี่ยวกับฤกษ์หรือเวลาที่เหมาะที่จะทำการใดใดโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับว่าน ในส่วนที่เรียกว่า “เพชรฤกษ์”หากจะหาวันทำการให้กล้าแข็งอันจะเป็นเหตุอีกประการหนึ่งที่ทำให้เพิ่มอิทธิฤทธิ์สมความประสงค์ ควรเลือกวันและเวลาให้เหมาะสมกับการที่จะกระทำนั้นเถิด วันและเวลาที่ได้นำมาแจงให้ทราบ ณ ที่นี้ คือ วันอาทิตย์ ถึงวันเสาร์, ฤกษ์ตั้งแต่ฤกษ์ที่ ๑ ถึงฤกษ์ที่ ๒๗
การกำหนดว่าวันอะไร ฤกษ์อะไรกล้าแข็งนั้น ให้ดูในปฏิทินโหร โดยปรึกษาพระภิกษุที่มีความรู้ทางนี้ หรือปรึกษาโหรที่เป็นสมาชิกสมาคมโหรฯ วิชาโหราศาสตร์ไทย (ดวงชะตาไทย) ก็ได้ หากจะดูด้วยตนเอง ให้ไปหาซื้อปฏิทินโหรของอาจารย์ทองเจือ อ่างแก้ว มาเปิดดูโดยกำหนดวันที่ไว้ แล้วก็ไล่ไปจนใกล้เคียงกับวันที่ต้องการ อันนี้แบบหนึ่ง, อีกแบบหนึ่งก็คือเปิดไปจนกว่าจะเจอฤกษ์ที่ต้องการ
คำว่า “เพชรฤกษ์” หมายถึงฤกษ์ที่กล้าแข็งประดุจเพชร เพราะเพชรเป็นที่สุดของความแข็งในกระบวนรัตนชาติทั้งหลาย โบราณจารย์ท่านจึงได้เลือกสรรไว้สำหรับกระทำการต่างอันเดี่ยวกับคุณไสยเวทวิทยา, สรรพมนตรา ปลุกเสกเครื่องรางของขลัง, ฝังอาถรรพณ์, อาบน้ำว่านยา, แก้คุณอันเขากระทำ, ทำเสน่ห์ด้วยอุปเท่ห์ร้อยแปด, ปลูกภูตพราย ฯลฯ การทั้งหลายนี้ หากได้เลือกวันอันมีพระจันทร์โคจรผ่านกลุ่มดาวฤกษ์ให้ต้องตามพระตำรับ จะนับว่าวิชานั้นบริบูรณ์ทุกสถานแล

ฤกษ์ประจำวันทั้ง ๗ นั้น มีวันละ ๒ ฤกษ์ หากตรงได้ทั้งสองฤกษ์ก็ยิ่งดี โปรดพิจารณาตามลำดับ ดังนี้
วันอาทิตย์ เพชรฤกษ์ ตรงกับ ฤกษ์ที่ ๑๙ และ ๒๐
วันจันทร์ เพชรฤกษ์ ตรงกับ ฤกษ์ที่ ๒๔ และ ๒๕
วันอังคาร เพชรฤกษ์ ตรงกับ ฤกษ์ที่ ๑ และ ๒๗
วันพุธ เพชรฤกษ์ ตรงกับ ฤกษ์ที่ ๔ และ ๒๒
วันพฤหัสบดี เพชรฤกษ์ ตรงกับ ฤกษ์ที่ ๙ และ ๒๓
วันศุกร์ เพชรฤกษ์ ตรงกับ ฤกษ์ที่ ๑๒ และ ๒๔
วันเสาร์ เพชรฤกษ์ ตรงกับ ฤกษ์ที่ ๑๗ และ ๑๘

คำว่าวันทำการนั้น, คือวันที่จะปลุกเสกว่าน เสกน้ำมันว่าน สร้างพระเครื่องเนื้อว่าน ๑๐๘, ทำลูกประคำผสมว่าน ๑๐๘ การทำเสน่ห์, เขียนชื่อ, ฝังรูปฝังรอย, ฯลฯ วันทำการนี้ เราจะใช้ปลูกว่านประเภท จ่าว่าน, พญาว่าน, ว่านเพชร ฯ ต่าง ๆ หรือสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ต้องประจุด้วยว่าน ๑๐๘ ได้ทั้งนั้น บรรดาพระคาถาที่จะบริกรรมในวันที่มีพระจันทร์โคจรผ่านฤกษ์ดังกล่าวนี้ จะทรงไว้ซึ่งประสิทธิภาพอย่างเอกอุ นับว่าได้บรรลุความสำเร็จไปแล้วอย่างสมบูรณ์แบบตามความปรารถนาแล

ฤกษ์อันเหมาะสมที่จะทำการต่าง ๆ ฤกษ์ต่าง ๆ เหล่านี้ใช้ในการทำการตามแบบอย่างธรรมดา แต่เป็นเครื่องช่วยให้ดีขึ้นกว่าปกติกาลเท่านั้นเอง ดีกว่าทำไปลอย ๆ หาอันใดส่งเสริมมิได้ ฉะนั้น ควรที่จะสนใจใฝ่รู้ไว้ และทดลองทำดู จะเห็นว่ามีคุณ

ฤกษ์ ที่ ๓ และ ๑๖ ทำการปลูกว่านดี, ทำการเตรียมดิน, เตรียมที่จะสนใจใฝ่รู้ไว้ และทดลองทำดู จะเห็นว่ามีคุณ
ฤกษ์ ที่ ๔, ๖, ๑๑, ๒๑, ๒๕, ๒๖ ทำขวัญต้นว่านที่กำลังออกดอก, หรือแทงดอก, หรือต้นว่านที่เจริญผิดปกติ, ได้ว่านแปลก ๆ
ฤกษ์ ที่ ๖, ๙, ๑๙, ๒๒, ๒๖ ทำการฝังหัวว่าน, แยกหน่อ, ย้ายต้นเล็กไปปลูกใหม่, เปลี่ยนกระถางใหม่, นำว่านลงดิน, ดีนักแล
ฤกษ์ ที่ ๑, ๓, ๕, ๘, ๑๙, ๒๔, ๒๕ ทำการผสมยา, ดองหัวว่านทำยา, ฝนหัวว่านประกอบยา, ขุดว่านมาทำยา, แพทย์ใช้มาแต่โบราณ
ฤกษ์ ที่ ๔, ๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๒, ๒๓ ฤกษ์นี้ทำการขุดว่านขึ้นมาใช้สารพัดการ โดยมิได้จำกัดเดือนหรือวันใด ๆ ทั้งสิ้น, จะได้ของดี
ฤกษ์ ที่ ๓, ๔, ๕, ๖, ๑๐, ๑๒, ๑๔, ๑๕ ทำการอาบน้ำว่าน, เอาน้ำว่านผสมน้ำสระหัวดีนักแล, เสื้อผ้าหมวกชุบน้ำว่านไว้ใช้การ
ฤกษ์ ที่ ๗, ๑๕, ๒๒, ๒๓, ๒๔ ทำน้ำมันว่านไว้ใช้หรือทำสีผึ้งเนื้อว่านไว้สีปากก็ได้, อนึ่ง หากจะจุณเจิมสิ่งใดในวันนี้ก็ดีแล

ที่นี้มาต่อว่านมงคลในทำเนียบว่านแปดทิศที่จะนำมาเล่าในฉบับนี้ก็คือว่านดาบนารายณ์ซึ่งดูคล้ายกันกับว่านหางช้าง ซึ่งอาจเรียกอีกชื่อว่าว่านพัดแม่ชีโดยขอเริ่มเรื่องเลย

ว่านหางช้าง(พัดแม่ชี)

ลักษณะ ต้นและใบคล้ายว่านเศรษฐีต่าง แต่สีของใบเขียวอ่อน ไม่เข้มจัดเท่าใดนัก การแผ่ของใบดั่งรูปพัด ใบบางไม่สู้จะแข็งแรง กระดูกกลางใบโปนเป็นแนวยาวโดยตลอด ลำต้นฝังอยู่ในดิน มีดอกออกเป็นช่อ แต่ละช่อมีหลาย ๆ ดอก ก้านช่อดอกงอกออกจากกลางลำต้น สีดอกเหลืองสลับสีแสด มีจุดประทั่วกลีบดอก หัวมีสีขาวนวล
ประโยชน์แลสรรพคุณอื่นๆ นิยมกันมากว่าให้คุณทางป้องกันเสนียดจัญไรทั้งมวลมิให้มาแผ้วพานบุคคลในบ้าน นอกจากนี้แล้วยังเป็นสิริมงคลแก่ผู้เป็นเจ้าของอีกประการหนึ่งด้วย ทุก ๆ บ้านควรหามาปลูก เพราะหาไม่ยากและราคาก็ย่อมเยา

วิธีปลูก ใช้ดินซุยผสมกับทราย หรือจะใช้ดินลูกรังก็ได้ หากใส่ปุ๋ยคอกลงไปด้วยจะเพิ่มผลผลิตมากขึ้น ใบจะมีสีสดและให้ดอกสะพรั่ง

ภาชนะที่ใส่ควรหากระถางทรงเตี้ยแต่ปากแคบ ๆ เพื่อจะได้ชมความงามของใบได้เต็มที่ หาจานรองรับน้ำที่จะรั่วออกจากรูกระถาง ตั้งไว้ในที่ซึ่งระดับสายตา จะช่วยให้เด่นมาก ควรระวังลมแรงจัด จะทำให้ใบหัก, พับ เสียหาย พยายามตั้งในที่ซึ่งมีกำบังลม เพื่อป้องกันใบเป็นอันตราย

สรรพคุณพิเศษ ของว่านชนิดนี้ หากเกิดสิ่งแปลก ๆ ขึ้นในบ้าน เช่น เห็ดงอกที่เตาไฟ, มีเสียงคนบ่นพึมพำในกลางดึก, น้ำยาที่ปรุงไว้เกิดเดือดขึ้นเอง, นก, กา บินมาตายในบริเวณรั้วบ้านที่อยู่อาศัย, สัตว์เลี้ยงตกลูกออกมาผิดธรรมชาติ ฯลฯ การทั้งหลายนี้ท่านเรียกว่าเกิดอาเพศและหากคุณปลูกไว้ในบ้านกันภัยอันตรายต่าง ๆ ทางไสยศาสตร์ ที่ผู้คิดร้ายกระทำมา คือ ต้น แก้คุณอันบุคคลกระทำด้วยหนัง ใบ แก้คุณที่กระทำมาด้วย เนื้อ ดอก แก้คุณที่กระทำมาด้วยผม ราก แก้คุณที่กระทำมาด้วย กระดูก วิธีแก้ ผู้ที่ถูกกระทำแล้วคือ ใช้ต้น ใบ ราก และดอก นำมาลงด้วยพระเจ้าห้าพระองค์แล้วเอาเครื่องบูชาตั้งหน้าพระบูชา ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วว่าคาถาดังต่อไปนี้ คือ ปัดถะมัง พินธุกัง ทุติยัง ทัณฑะเมเอวะ, ตะติยัง เภทะกัญเจวะ, จะตุถัง, อนัคคะ สัมพะวัง, ปัญจะมัง สิริสังชานัง นะแก้อาถรรพ์ กาโรโหติ สัมพาโว จงบังเกิดเป็นนะ แก้อาถรรพ์ด้วย พุทธานุภาเวนะ ธรรมานุภาเวนะ สังฆานุภาเวนะ อิติสิทธิพุทธังสมาธิ อิติสิทธิธังมังสมาธิ อิติสิทธิสังฆังสมาธิ อิติสิทธิสุตังสมาธิ อิติสิทธิธัมมังสมาธิ อิติสิทธิปาระมิตตาสมาธิ อิติสิทธิมังรักขันตุสมาธิ แล้วทำน้ำมนต์เสกด้วยคาถานี้ ๓ ครั้ง ใช้ต้นว่านนี้จุ่มน้ำมนต์นี้พรมตามตัวของผู้ที่ถูกคุณจะหายทันที

เมื่อเกิดอาเพศ ท่านให้ปัดเสนียดจัญไร ด้วยการเอาต้นว่านพัดแม่ชีไปปัดกวาดสถานที่นั้น แล้วตั้งกระถางว่านนี้ไว้บริเวณนั้นเป็นเวลา ๓ วัน หรือ ๗ วัน แล้วแต่สะดวกการไม่ดีทั้งปวงจักสิ้นไป ได้ทดลองกันมาแล้ว จึงเป็นที่นับถือกันตลอดมาต่อไปเป็นว่านอีกชนิดที่คล้ายกันมากจนอาจสับสนว่าคืออย่างเดียวกันและอาจถูกเหมาเอาว่าคือว่านอันเดียวกันเพื่อสะดวกซื้อสะดวกขายแต่สรรพคุณของว่านนี้ก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเท่าใดนักคือ

ว่านดาบนารายณ์


ลำต้นเป็นเหง้าอยู่ใต้ดินใบแทนขึ้นมาเหนือพื้นดินเป็นแผงโคนใบแบนเหนือโคนใบด้านในจะหยักโค้งออกเป็นรูปปลายใบเรียวแหลม พื้นใบสีเขียวเป็นมัน กลางใบนูนเป็นเส้น ให้ดอกประมาณเดือนเมษายนดอกจะแทงออกจากริมใบ กลีบดอกขาวมีสามกลีบตรงกลางมีกลีบดอกซ้อนออกลายเหลืองม่วงแดง ดอกคล้ายดอกกล้วยไม้ ใบที่ให้ดอกจะยาวกว่าปกติจนห้อยเอนติดดิน แล้วแทงใบเป็นต้นขึ้นมาใหม่หลังจากดอกแห้งเหี่ยว
ว่านดาบนารายณ์มีลักษณะเฉพาะต่างกับว่านหางช้างตรงใบแต่ละใบโค้งออกมาเหมือนมีด แต่ใบซ้ายและขวาของด้านที่หยักโค้งเป็นใบมีดจะหันเข้าหากันภาษานักเลงว่านบางคนก็จำกันง่ายๆว่าว่านดาบนารายณ์มีด้ามมีดนั่นละใช่เลย ดูรูปประกอบ
ว่านหางช้าง ว่านดาบนารายณ์
วิธีปลูกและแยกพันธุ์ แยกหน่อที่โคนต้นหรือที่ปลายใบมาเพาะชำนิในดินร่วนปนทรายหยาบเป็นไม้ที่ชอบแดดร่มรำไรจึงจะให้รูปทรงใบสวยงาม

ประโยชน์ ปลูกไว้กับบ้าน มีคุณป้องกันอันตรายต่าง ๆ ทั้งยังป้องกันภูติผีปีศาจที่จะมาหลอกหลอนหรือรบกวนและยังเป็นยาแก้การถูกกระทำย่ำยีทางไสยศาสตร์ เช่น จำพวกคุณไสย ลมเพ ลมพัด พรายอากาศทุกชนิด โดยใช้บัวหรือหัว ลงด้วยคุณพระด้วยคาถา “อะสังวิ สุโรปุสะพุภะ” ต้มกินเช้าเย็นก่อนอาหารหากใช้ต้มรวมกับยาคุณพระทางโบราณได้ยิ่งดี และยังเป็นตัวยาแก้โรคมะเร็งได้อีกด้วย

ว่านต้นนี้ ปลูกไว้บางปีก็กลายเป็นสีขาวและสลับเขียวได้จึงได้เรียกว่า กำแพงขาวกันอีกชื่อหนึ่งที่แท้จริงเป็นว่านต้นเดียวกัน
ว่านทั้งสองชนิดนี้ดีมากปลูกง่ายไม่ยากหากมีพื้นที่ปลูกเป็นกอหรือพุ่มใหญ่ก็ดูสวยดี ทั้งได้ความมั่นใจปลอดภัยไร้กังวล สำหรับสรรพคุณของว่านนั้นมีมากไม่ใช่อย่างสามัญทั่วไปว่านบางชนิดมีอำนาจมากคนเลี้ยงต้องมีวิชาถึงเพราะถ้าอ่อนลงเมื่อใดว่านอาจกินตัวอย่างว่านฟ้าร้อง ว่านตัดเงา ว่านสะเด้า ว่านกระจาย ว่านกระสือ ว่านโพรง นั้นอำนาจมากจริงๆและปัจจุบันก็ยังมีคนเลี้ยงอยู่แต่ออกจะปิดตัวกันเพราะว่านพวกนี้เผลอเมื่อไรอาจเดี้ยงไปพบยมบาลได้โดยง่ายยกตัวอย่าง เช่น ว่านตัดเงา ต้องเลี้ยงในที่มืดอย่าให้เงาว่านทับเงาเราเพราะ ว่านจะแผลงฤทธิ์เอาจนเราอาจกลับบ้านเก่าไปพบยมบาล จึงเว้นไปไม่กล่าวถึงเพราะร้ายมากกว่าดีเป็นเรื่องของคนมีวิชาเขาเล่นกันส่วนที่แนะนำนี่ทั้งว่านหางช้าง และดาบนารายณ์นี่ดีสถานเดียว อย่างนี้สบายใจหายห่วง…..

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.