วิตะมินและอาหารเสริม จำเป็นต่อเราหรือไม่

0
354
วิตะมินและอาหารเสริม

วิตะมิน และอาหารเสริม คืออะไร มีความจำเป็นต่อเราหรือไม่ ที่เราจะต้องหามารับประทานเสริมกัน
วิตามิน
คือ สารที่ร่างกายไม่สามารถสร้างได้เอง แต่มีความจำเป็นต่อการทำงานปกติของเซล จึงต้องได้จากอาหารที่รับประทาน

วิตามิน แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ วิตามินที่ละลายในไขมัน ได้แก่ วิตามินเอ ดี อี และ เค และ วิตามินที่ละลายในน้ำ ได้แก่ วิตามินบีชนิดต่างๆ และซี

วิตามินที่ละลายในไขมันถูกขับถ่ายยาก จึงมีแนวโน้มจะเกิดพิษได้ง่ายเพราะถูกสะสมในร่างกายนานกว่าวิตามินที่ละลาย ในน้ำ ซึ่งถูกขับถ่ายง่ายทางปัสสาวะ

ทฤษฎีการใช้วิตามินขนาดสูงมากเพื่อป้องกันและรักษาโรค เช่น หวัด มะเร็ง ฯลฯ มีที่มาจาก นักเคมีและนักโภชนาการ และถูกเสริมให้แพร่หลายด้วยการกระจายข่าวและโฆษณาโดยบริษัทที่หวังผลทาง ธุรกิจ ทั้งที่ยังไม่เคยมีการทดลองทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องกับคนหรือผู้ป่วย (ผลการทดลองในสัตว์ไม่สามารถนำมาสรุปกับคนได้)

วงการแพทย์และเภสัชยังไม่ยอมรับทฤษฎีดังกล่าว แต่แพทย์และเภสัชกรบางคนที่เคยอ่าน วารสารของกลุ่มนี้อาจคล้อยตามเพราะไม่ได้วิเคราะห์ว่าการทดลองนั้นทำถูกต้องตามมาตรฐานงานวิจัยที่ดีหรือไม่ นับตั้งแต่การสุ่มตัวอย่าง กลุ่มควบคุม จำนวนที่ทำการทดลอง และความลำเอียงในการแปรผลตัวเลขทางสถิติ

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมใหม่ๆ หลายชนิดก็ทำนองเดียวกัน บางชนิดก็ทำมาจากสมุนไพรที่ได้รับความเชื่อถือสรรพคุณมาก่อน แล้วมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ทางธุรกิจ จดทะเบียนเป็นอาหาร มีการโฆษณา และตั้งราคาสูง โดยไม่เคยวิจัยผลดีผลเสียอย่างถูกต้อง

นอกจากจะต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นโดยไม่สามารถมั่นใจในผลดี ที่จะได้แล้ว ยังอาจเกิดอาการแพ้หรือเป็นพิษได้ด้วย เช่นเดียวกับอาหารและยาอื่นๆเ ราจึงควรรับประทานอาหารสะอาดให้ครบหมู่ อย่างสมดุล และพอเพียง ก็จะมีสุขภาพดี แบบประหยัด อร่อย และอิ่มท้องด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.