X

มีดอีโต้กั้นทางรถไฟ

เห็นอย่างนี้แล้วยังกล้าฝ่าฝืนกันอีกไหมล่ะ ที่กั้นทางรถไฟรูปมีดอีโต้นี้ อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียครับ เพราะว่า ที่ประเทศอินโดนีเซียนั้น มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางกั้นรถไฟบ่อยมาก ทั้งรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ หรือแม้แต่คนเดินข้ามทาง ระหว่างที่กั้นทางรถไฟกำลังลงมากั้น เพื่อเป็นการรณรงค์ เตือนภัยแบบขู่ เพื่อให้คนเพิ่มความระมัดระวัง และไม่ฝ่าทางกั้นรถไฟ เมื่อรถไฟกำลังจะมาครับ

“Don’t be reckless. Stay Safe”

 

Thanaki: เวบ Storysiam พยายามคัดสรรบทความที่เป็นประโยชน์ รีวิวสินค้าต่างๆ มาลงในเวบ เพื่อเป็นข้อมูลในการสืบค้น หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ นะครับ