ธรณีประตู คืออะไร

0
1032

ธรณีประตู คืออะไร และในภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร

ธรณีประตูในบ้านไทยตามธรรมเนียมนั้น ถือว่าเป็นที่สิงสถิตของเจ้าแม่ธรณี หรือเจ้าแม่ของแผ่นดิน บ้างก็ว่าเป็นที่อยู่ของผีบ้านผีเรือน เดิมเป็นท่อนไม้อยู่สูงขึ้นมาจากพื้นเกือบศอก (ถ้าใครไม่เคยเห็น ให้ไปดูที่วัดพระแก้วได้) ตามธรรมเนียมนั้นเวลาผ่านธรณีประตู ต้องเดินข้ามท่อนไม้นี้ ไม่ให้เหยียบ ผู้ใหญ่จะอธิบายว่าเป็นการลบหลู่เจ้าแม่ธรณี หรือผีบ้านผีเรือน ทำให้เด็ก ๆ อดนึกสงสัยไม่ได้ว่า เจ้าแม่ไปทำอะไรอยู่ตรงพื้นบริเวณประตู และการเดินข้ามไม่นับเป็นการลบหลู่หรอกหรือ บ้างก็อธิบายว่าที่ผู้ใหญ่สอนให้เดินข้ามธรณีประตู เป็นการฝึกมารยาทให้ย่างก้าวอย่างสุขุม อีกอย่างถ้าเหยียบธรณีประตู หรือเดินไม่ระวังอาจจะเกิดอุบัตุเหตุสะดุดล้มปากคาบพื้นได้ เอ…ยังน่ากังขาอีกว่าสร้างธรณีประตูให้เกะกะทำไม

ฝรั่งเขาอธิบายธรณีประตู หรือ threshold ว่า Thresh แปลว่า เหยียบย่ำ อย่างในการย่ำข้าวออกจากรวงก่อนสีข้าว เขาว่ากันว่าเจ้าแผ่นไม้ที่สูงขึ้นมาเหนือ พื้นบริเวณประตูนั้นมีไว้เพื่อกันไม่ให้เมล็ดข้าว หรือพืชพันธุ์ เช่นถั่ว งา ข้าวโพด โปรยปริวออกไปนอกห้อง คำอธิบายนี้ฟังดูสมเหตุสมผล คนไทยก็อาจจะสร้างธรณี ประตูด้วยเหตุผลเดียวกัน คือกันไม่ให้ข้าวไหลออกไปจากที่เก็บ และกันไม่ให้สิ่งที่ไม่ต้องการจากภายนอกเข้ามาข้างใน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.