ทุ่งแสลงหลวง

ทุ่งแสลงหลวง ทุ่งหญ้าโล่งใหญ่แบบสวันนา อุทยานแห่งชาติของไทยที่ควรไปเยือนสักครั้ง

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ ในท้องที่อําเภอวังทอง อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และอําเภอหล่มสัก อําเภอเมือง อําเภอชนแดน จังหวัด เพชรบูรณ์ มีพื้นที่ 789,000 ไร่ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 ที่ทําการอุทยานฯ อยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 80 บนทางหลวงหมายเลข 12 สายพิษณุโลก – หล่มสัก สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อน เป็นต้นน้ําลําธารหลายสายที่ไหลลงสู่แม่น้ำน่าน สถานที่น่าสนใจในอุทยานฯ ได้แก่

น้ำตกแก่งโสภา อยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 71-72 ถนนสายพิษณุโลก – หล่มสัก มีทางราดยางแยกเข้าไป 2 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ สภาพโดยรอบร่มรื่น บริเวณน้ำตกมีลานจอดรถ ห้องสุขา และร้านขายอาหาร

สะพานสลิง เป็นสะพานแขวนข้ามแม่น้ำเข็ก ยาวประมาณ 80 เมตร อยู่ท่ามกลางป่าเบญจพรรณ ที่ประกอบด้วยพรรณไม้นานาชนิด อยู่ห่างจากที่ทําการอุทยานฯ ประมาณ 3 กิโลเมตร

ทุ่งแสลงหลวง สภาพพื้นที่เป็นทุ่งหญ้าโล่งใหญ่ (แบบสวันนา) อยู่ห่างจากที่ทําการอุทยานฯ ประมาณ 60 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร มีทางลูกรังสายที่ทําการอุทยานฯ – ทุ่งแสลงหลวง ตามเส้นทางจะผ่านป่าตอนกลางอุทยานฯ ทําให้ได้เที่ยวชมสภาพธรรมชาติของป่าเขาลําเนาไพรอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีทุ่งหญ้าแบบสวันนาสลับกับป่าสนสองใบอีกสองแห่ง คือ ทุ่งพญาเมืองเลน และทุ่งโนนสน ตามเส้นทางเดียวกับทางไปทุ่งแสลงหลวง

ถ้ำเข้าบ้านมุง อยู่ในเขตอําเภอเนินมะปราง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 81 กิโลเมตร ไปตามถนนสาย พิษณุโลก – หล่มสัก ประมาณ 17 กิโลเมตร แล้วแยกไปตามถนนสายวังทอง เขาทราย ถึงสากเหล็ก ประมาณ 38 กิโลเมตร แล้วแยกซ้ายอีกประมาณ 26 กิโลเมตร จะถึงหมู่บ้านและทางเข้าวัดบ้านมุง ไกลออกไปอีก 2 กิโลเมตร มีภูเขาสูงชันหลายลูก ประกอบด้วยภูเขาผาแดงสะดุดตา มีถ้ำ ประกอบด้วยหินงอก หินย้อย เป็นหลืบ ลึกลับซับซ้อน เรียกถ้ำนี้ว่า “ถ้ำดาว ถ้ำเดือน” นอกจากนี้ ในเขตอุทยานฯ ยังมีถ้ำสวยงามอีกแห่งหนึ่ง คือ ถ้ำพระบ้านวังแดง” อยู่ที่ตําบลชมพู ห่างจากอําเภอเนินมะปราง 22 กิโลเมตร แต่การเดินทางไปยังไม่สะดวกนัก

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง มีบริการบ้านพัก ค่ายพักแรม และ สํารองที่พักได้ที่กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้

http://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=737

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.