สตอรี่สยาม

ติดแอร์บนที่สูง ระวังแอร์จะไม่เย็น

แอร์มีกี่ประเภท

ตอนนี้อาคารสูงเกิดขึ้นมากมาย และส่วนใหญ่ ไม่มีระบบปรับอากาศส่วนกลางไว้ให้ (Central Air) ผู้เข้าพักอาศัยจึงต้องติดเครื่องปรับอากาศเอง ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะวางคอยล์ร้อน (Condensing Unit) ไว้ที่ระเบียงนอกอาคาร (ไม่แนะนำให้แขวนไว้กับผนัง เพราะมลภาวะชนิดหนึ่งยังอันตรายด้วย)

แต่เมื่อท่านติดไปแล้วปรากฏว่าห้องไม่ค่อยจะเย็น ทั้งที่ใช้เครื่องปรับอากาศอย่างดีและรุ่นใหญ่พอ กรุณาตรวจดูเหตุ 2 ประการนี้ด้วย

Exit mobile version