,

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอาทิตย์

Posted by

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอาทิตย์
ใช้อักษร    ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ       นำหน้าชื่อ       จะมีความมั่งคั่งสมบูรณ์ และเสน่ห์มหานิยม

ใช้อักษร    ย ร ล ว               นำหน้าชื่อ     จะมากด้วยผู้อุปถัมภ์ค้ำจุน
ใช้อักษร   ด ต ถ ท ธ น          นำหน้าชื่อ        จะเป็นปึกแผ่นถาวรในชีวิตครอบครัว
งดเว้นการใช้อักษร   ศ ษ ส ห ฬ ฮ ร่วมอยู่ในชื่อ     เพราะจะเป็นกาลกิณี ทำให้เสื่อมถอย

อักษร ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ นำหน้าชื่อ

ฐิติกา        อ่านว่า            ทิ- ติ -กา             หมายถึง       ผู้มีความยั่งยืน
ฐิติรัตน์       อ่านว่า          ทิ – ติ -รัด             หมายถึง      มั่นคงอย่างแก้ว
ฐิติชญา      อ่านว่า          ทิ – ติ -ชะ – ยา       หมายถึง     ผู้มีความรู้มั่นคง
ฐิติภา         อ่านว่า         ทิ – ติ -พา             หมายถึง      รุ่งเรืองนาม
ฐิตา           อ่านว่า         ทิ – ตา                 หมายถึง      ผู้ตั้งมั่น
ฐิตารีย์       อ่านว่า          ทิ – ตา -รี             หมายถึง       มั่นคงและประเสริฐ
ฑิตยา        อ่านว่า         ทิด -ตา -ยา           หมายถึง       เก่งดั่งนักปราชญ์
ฑิตฐิตา      อ่านว่า         ทิด – ทิ -ตา            หมายถึง       ผู้มีความรู้สูงส่ง
ฑุลิกา         อ่านว่า       ทุ – ลิ – กา             หมายถึง        นกกางเขน
ณัฐกุล        อ่านว่า       นัด – ถะ -กุน           หมายถึง        ตระกูลนักปราชญ์
ณัฐวดี          อ่านว่า         นัด – ถะ -วะ -ดี          หมายถึง           หญิงที่มีความรู้
ณัฐนิชา       อ่านว่า         นัด – นิ -ชา                 หมายถึง           ฉลาดและบริสุทธิ์
ณัฐวิภา       อ่านว่า         นัด -ถะ -วิ – ภา          หมายถึง           ผู้มีความรู้เป็นแสงสว่าง
ณัฐรัตน์       อ่านว่า         นัด – ถะ- รัด               หมายถึง            ผู้มีความรู้ดุจแก้วมณี
ณัฐรดี         อ่านว่า         นัด – ถะ – ระ -ดี          หมายถึง           ความยินดีของนักปราชญ์
ณัชชา        อ่านว่า          นัด – ชา                     หมายถึง          นักปราชญ์
ณัฏฐา        อ่านว่า         นัด – ถา                     หมายถึง           ฉลาด
ณัฐนรี         อ่านว่า         นัด – นะ -รี                หมายถึง           นักปราชญ์หญิง
ณิชกานต์    อ่านว่า         นิด – ชะ กาน             หมายถึง            บริสุทธิ์และเป็นที่รัก

อักษร ย ร ล ว นำหน้าชื่อ

ยุพารัตน์      อ่านว่า        ยุ – พา -รัด              หมายถึง             หญิงงามที่มีคุณค่าดั่งแก้ว
เยาวพา       อ่านว่า        เยา – วะ -พา           หมายถึง             หญิงสาวที่น่ายกย่อง
รจเรข         อ่านว่า         รด – จะ -เรก            หมายถึง            การขีดเขียน แต่งให้งาม
รชยา         อ่านว่า          ระ – ชะ -ยา            หมายถึง            ผู้มีความยินดีอยู่เป็นนิจ
ลลนา        อ่านว่า          ละ – ละ -นา           หมายถึง             สาวงามผู้น่าเอ็นดู
ลลิดา        อ่านว่า           ละ – ลิ -ดา            หมายถึง             หญิงผู้น่ารัก น่าเชิดชู
วรพรรณ    อ่านว่า           วอ – ระ -พัน          หมายถึง             มีผิวดุจประกายทอง
วัลลภา      อ่านว่า          วัน – ละ -ภา            หมายถึง           หญิงผู้เป็นที่รัก ที่ทะนุถนอม
วิชญา       อ่านว่า          วิด – ชะ – ยา           หมายถึง           ความฉลาด รอบรู้

อักษร ด ต ถ ท ธ น นำหน้าชื่อ

ดาราวลี      อ่านว่า      ดา -รา – วะ -ลี          หมายถึง      กลุ่มดาว
ดาปนีย์      อ่านว่า      ดา – ปะ – นี              หมายถึง      มีคุณค่าสูงดังทอง
ดรีรัตน์      อ่านว่า       ตรี – รัด                    หมายถึง     แก้วสามประการอันประเสริฐ
ถิรพร       อ่านว่า        ถิ – ระ – พอน            หมายถึง     ยึดถือความดีอย่างแน่วแน่
ถาวรีย์     อ่านว่า        ถา – วะ -รี               หมายถึง      ผู้มีความยั่งยืน สมบูรณ์
ทินมณี    อ่านว่า        ทิน – มะ -น             หมายถึง      แก้วแห่งวัน คือพระอาทิตย์
ทิฆัมพร    อ่านว่า       ทิ -คำ -พอน            หมายถึง     ท้องฟ้า
ทิมพิกา    อ่านว่า       ทิม – พิ – กา             หมายถึง     ฟองน้ำ
ธนาภรณ์ อ่านว่า       ทะ – นา -พอน         หมายถึง     เครื่องประดับคือทรัพย์
นวาระ    อ่านว่า        นะ -วา -ระ             หมายถึง     ดอกกุหลาบ

หมายเหตุ ทารกที่เกิดเวลา 24.00 น. ยังถือว่าเป็นเด็กเกิดวันอาทิตย์ตามกฏเกณฑ์โหราศาสตร์ไทย ซึ่งแตกต่าง จากเวลาสากล ซึ่งถือว่าเลย 24.00 ไปแล้วเป็นวันจันทร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.