ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอังคาร

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอังคาร

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอังคาร

ใช้อักษร     บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม    นำหน้าชื่อ     จะมีความมั่นคงสมบูรณ์ และเสน่ห์มหานิยม
ใช้สระ        ะ า อิ อี อึ อื อุ อู   ไ ใ โ เ แ           นำหน้าชื่อ   จะมีผู้อุปถัมภ์สมบูรณ์
ใช้อักษร     ย ร ล ว                  นำหน้าชื่อ     จะเป็นปึกแผ่นถาวรในชีวิตครอบครัว
งดเว้นการใช้อักษร ก ข ค ฆ ง       ร่วมอยู่ในชื่อ เพราะจะเป็นกาลกิณี ทำให้เสื่อมถอย

อักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม นำหน้าชื่อ

ชื่ออ่านว่าหมายถึง
บัณฑุวรรณบัน – ทุ -วัน สีขาว ผิวขาวเหลือง
บัณฑิตาบัน – ทิ -ตา ผู้รู้นักปราชญ์
ประสุตาประ -สุ -ตา ขยัน
ปาริชาตปา -ริ -ชาด ต้นไม้สวรรค์
ปาลิตาปา -ลิ -ตา ผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา
ปภาวดีปะ -พา – วะ – ดี มีแสงสว่าง
ปิวราปิ – วะ -รา อ้วน สมบูรณ์
ปรีชญาปรี -ชะ -ยา ความรอบรู้ รอบครอบ
ปุณยพรปุน -ยา – พร ประเสริฐด้วยความดี
ผไทมาสผะ -ไท -มาด แผ่นดินทอง
พินทุสร พิน -ทุ – สอน ผู้มีเสียงไพเราะ
พิทยารัตน์พิด – ทะ -ยา -รัด วิชาอันสูงค่า
พิจิตราพิ -จิด -ตา งามอย่างน่าดู
พิชยาพิ – ชะ -ยา เกิดในตระกูลสูง
พุธิตาพุด – ทิ -ตา ฉลาด
ภัทราวดีพัด -ทะ รา – วะ -ดี หญิงผู้งดงามและประเสริฐ
ภาวิดา พา-วิ – ดา ฝึกฝนมาดี
ภริดาพะ -ริ -ดา ได้รับการเลี้ยงดู
มฤธุมะ-รึ -ทุ น้าผึ่ง น้ำหวาน
มณฑิตา มณ – ทิ -ตา ประดับตกแต่งแล้ว


สระ ะ า ิ ี ึ ื ุ ุ ไ ใ โ เ แ ั ์ นำหน้าชื่อ

ชื่ออ่านว่าหมายถึง
จันทรวรร์จัน -ทะ -ระ วัน มีผิวพรรณอันเปล่งปลั่ง
โชติรสโชด -ติ -รด แก้ววิเศษมีรัศมีรุ่งเรือง
ทินประภาทิน -นะ – ประ -พา แสงแห่งวัน แสงแดด
นีลุบลนี -ลุ- บล ดวกบัวขาว
ปิ่นสุดาปิ่น – ส- ุดา หญิงผู้เป้นยอด
แพรวโพยมแพรว – พะ – โยม งามวับวาวดุจท้องฟ้าสูงเด่น
พิมพ์วิภาพิม -วิ -ภา รูปงาม
ภูสุดาพู -สุ -ดา ธิดาแห่งแผ่นดิน คือ นางสีดา
ศุภรดาสุ -พะ -ระ -ดา ขาวสะอาด
โสจิรัตน์โส – จิ- รัด สุกใสดุจดวงมณีสูงค่า
สุธาสินีสุ – ธา – สิ -นี ผู้กินอาหารทิพย์คือ เทวดา
หริณโรจน์หะ – ริน – โรด นัยย์ตางามดั่งตากวาง


อักษร ย ร ล ว นำหน้าชื่อ

ชื่ออ่านว่าหมายถึง
ยุพเรศยุบ -พะ -เรดธิดากษัตริย์ หญิงสาว
ยโสธรายะ- โส – ทะ -ราผู่ทรงยศ
รัชนีรมณ์รัด – ชะ – นี -รมดวงจันทร์
รัตมณีรัด -ตะ -มะ- นีแก้วสีแดง คือ ทัมทิม
ราชาวดีรา -ชา -วะ -ดีไม้ประดับชนิดหนึ่ง พลอยสีฟ้า
ลดาวัลย์ละ – ดา -วันไม้เลื้อยชนิดหนึ่ง กลิ่นหอม
ลลิตาละ – ลิ -ตาน่ารัก น่าเอ็นดู ละมุนละม่อม
วรพนิตวอ -ระ -พะ – นิตหญิงผู้ประเสริฐ
วสุมดีวะ -ส- มะ -ดีแผ่นดิน ประเทศ โลก
วันทนีย์วัน -ทะ -นีผู้ควรไหว้ น่านับถือ

 

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.