ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอังคาร

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอังคาร

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอังคาร

ใช้อักษร     บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม    นำหน้าชื่อ     จะมีความมั่นคงสมบูรณ์ และเสน่ห์มหานิยม
ใช้สระ        ะ า อิ อี อึ อื อุ อู   ไ ใ โ เ แ           นำหน้าชื่อ   จะมีผู้อุปถัมภ์สมบูรณ์
ใช้อักษร     ย ร ล ว                  นำหน้าชื่อ     จะเป็นปึกแผ่นถาวรในชีวิตครอบครัว
งดเว้นการใช้อักษร ก ข ค ฆ ง       ร่วมอยู่ในชื่อ เพราะจะเป็นกาลกิณี ทำให้เสื่อมถอย

อักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม นำหน้าชื่อ

ชื่อ อ่านว่า หมายถึง
บัณฑุวรรณ บัน – ทุ -วัน สีขาว ผิวขาวเหลือง
บัณฑิตา บัน – ทิ -ตา ผู้รู้นักปราชญ์
ประสุตา ประ -สุ -ตา ขยัน
ปาริชาต ปา -ริ -ชาด ต้นไม้สวรรค์
ปาลิตา ปา -ลิ -ตา ผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา
ปภาวดี ปะ -พา – วะ – ดี มีแสงสว่าง
ปิวรา ปิ – วะ -รา อ้วน สมบูรณ์
ปรีชญา ปรี -ชะ -ยา ความรอบรู้ รอบครอบ
ปุณยพร ปุน -ยา – พร ประเสริฐด้วยความดี
ผไทมาส ผะ -ไท -มาด แผ่นดินทอง
พินทุสร พิน -ทุ – สอน ผู้มีเสียงไพเราะ
พิทยารัตน์ พิด – ทะ -ยา -รัด วิชาอันสูงค่า
พิจิตรา พิ -จิด -ตา งามอย่างน่าดู
พิชยา พิ – ชะ -ยา เกิดในตระกูลสูง
พุธิตา พุด – ทิ -ตา ฉลาด
ภัทราวดี พัด -ทะ รา – วะ -ดี หญิงผู้งดงามและประเสริฐ
ภาวิดา พา-วิ – ดา ฝึกฝนมาดี
ภริดา พะ -ริ -ดา ได้รับการเลี้ยงดู
มฤธุ มะ-รึ -ทุ น้าผึ่ง น้ำหวาน
มณฑิตา มณ – ทิ -ตา ประดับตกแต่งแล้ว


สระ ะ า ิ ี ึ ื ุ ุ ไ ใ โ เ แ ั ์ นำหน้าชื่อ

ชื่อ อ่านว่า หมายถึง
จันทรวรร์ จัน -ทะ -ระ วัน มีผิวพรรณอันเปล่งปลั่ง
โชติรส โชด -ติ -รด แก้ววิเศษมีรัศมีรุ่งเรือง
ทินประภา ทิน -นะ – ประ -พา แสงแห่งวัน แสงแดด
นีลุบล นี -ลุ- บล ดวกบัวขาว
ปิ่นสุดา ปิ่น – ส- ุดา หญิงผู้เป้นยอด
แพรวโพยม แพรว – พะ – โยม งามวับวาวดุจท้องฟ้าสูงเด่น
พิมพ์วิภา พิม -วิ -ภา รูปงาม
ภูสุดา พู -สุ -ดา ธิดาแห่งแผ่นดิน คือ นางสีดา
ศุภรดา สุ -พะ -ระ -ดา ขาวสะอาด
โสจิรัตน์ โส – จิ- รัด สุกใสดุจดวงมณีสูงค่า
สุธาสินี สุ – ธา – สิ -นี ผู้กินอาหารทิพย์คือ เทวดา
หริณโรจน์ หะ – ริน – โรด นัยย์ตางามดั่งตากวาง


อักษร ย ร ล ว นำหน้าชื่อ

ชื่อ อ่านว่า หมายถึง
ยุพเรศ ยุบ -พะ -เรด ธิดากษัตริย์ หญิงสาว
ยโสธรา ยะ- โส – ทะ -รา ผู่ทรงยศ
รัชนีรมณ์ รัด – ชะ – นี -รม ดวงจันทร์
รัตมณี รัด -ตะ -มะ- นี แก้วสีแดง คือ ทัมทิม
ราชาวดี รา -ชา -วะ -ดี ไม้ประดับชนิดหนึ่ง พลอยสีฟ้า
ลดาวัลย์ ละ – ดา -วัน ไม้เลื้อยชนิดหนึ่ง กลิ่นหอม
ลลิตา ละ – ลิ -ตา น่ารัก น่าเอ็นดู ละมุนละม่อม
วรพนิต วอ -ระ -พะ – นิต หญิงผู้ประเสริฐ
วสุมดี วะ -ส- มะ -ดี แผ่นดิน ประเทศ โลก
วันทนีย์ วัน -ทะ -นี ผู้ควรไหว้ น่านับถือ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.