ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์

ใช้อักษร   จ ฉ ช ซ ฌ ญ         นำหน้าชื่อ      จะมีความมั่งคั่งสมบูรณ์ และเสน่ห์มหานิยม
ใช้อักษร   บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม    นำหน้าชื่อ      จะมีผู้อุปถัมภ์สมบูรณ์
ใช้อักษร   ด ต ถ ท ธ น          นำหน้าชื่อ      จะเป็นปึกแผ่นถาวรในชีวิตครอบครัว
งดเว้นการใช้อักษร    ย ร ล ว    ร่วมอยู่ในชื่อ     เพราะจะเป็นกาลกิณี  ทำให้เสื่อมถอย

อักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ นำหน้าชื่อ

ชื่อ อ่านว่า หมายถึง
จิตตา จิด-ตา ชื่อนักษัตร
จิตตมาศ จิด-ตะ-มาด เดือนห้า เมษายน
จินทภา จิน-ทะ-พา แสงจันทร์
จุฑามาศ จุ-ทา-มาด ปิ่นทอง เครื่องประดับจุก
เจิมจันทน์ เจิม-จันทร์ แตะแต้มด้วยเครื่องหอม
เฉิดฉิน เฉิด-ฉิน งามอย่างเพรศพริ้ง
ชนกสุดา ชะ-นก-สุ-ดา ลูกสาวท้าวชนก คือ นางสีดา
ชญาณี ชะ-ยา-นี สตรีผู้เป็นนักปราชญ์
ชนาธินาถ ชะ-นา-ทิ-นาด เป็นที่พึ่งแห่งชน
ชมพูนุช ชม-พู-นุด ทองคำบริสุทธิ์ ทองเนื้อดี
ชนนิกานต์ ชน-นิ-กาน เป็นที่รักของมารดา
ชุติมา ชุ-ติ-มา ผู้มีความรุ่งเรือง
เฌอเอม เชอ-เอม ชะเอม
ญานิกา ยา-นิ-กา ผู้มีความรู้


อักษร   บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม   นำหน้าชื่อ

ชื่อ อ่านว่า หมายถึง
บุปผคนธ์ บุป-ผะ-คน กลิ่นดอกไม้หอม
เบญญา เบน-ยา ปัญญา
ปสันจิต ปะ-สัน-จิต จิตเลื่อมใสแล้ว
ผาณิตา ผา-นิ-ตา หวานดั่งน้ำอ้อย
ผกาสินี ผะ-กา-สิ-นี หญิงผิวงามดั่งดอกไม้
พิชญานิน พิด-ชะ-ยา-นิน ผู้ทรงความรู้
เพ็ญพิสุทธิ์ เพ็น -พิ-สุด สุกใสดั่งจันทร์เพ็ญ เต็มด้วยความบริสุทธิ์
พิมานมาศ พิ-มาน-มาด วิมานทอง
ภคินี พะ-คิ-นี หญิงผู้มีส่วนในกิจการ
ภานุมาศ พา-นุ-มาด พระอาทิตย์
มธุชา มะ-ทุ-ชา ขนมลูกกวาด
มุขสุดา มุก-ขะ-สุ-ดา หญิงผู้เป็นประธาน


อักษร 
    ด ต ถ ท ธ น     นำหน้าชื่อ

ชื่อ อ่านว่า หมายถึง
ดนุนุช ดะ-นุ-นุด น้องน้อย ลูกสาวคนเล็ก
ตัจฉนี ตัด-ฉะ-นี มีดขวาน
โถมนะ โถ-มะ-นะ การชมเชย ชื่นชม
ทักษิณา ทัก-สิ-นา ทานเพื่อผลอันเจริญ ทิศใต้ด้านขวา
ทัณฑิมา ทัน -ทิ-มา ชื่อนกในเทพนิยาย
ธนิษฐา ทะ-นิด-ถา ชื่อ ดาวไช่ หรือดาวกา
ธิติสุดา ทิ-ติ-สุ-ดา หญิงผู้มีปัญญา หญิงผู้หนักแน่นมั่นคง
นคนันทินี นัก-คะ-นัน -ทิ-นี ธิดาขุนเขาหิมาลัย คือ พระทุรดา
นทีกานต์ นะ-ที-กาน ผู้ชอบแม่น้ำ คือ ทะเล
นศามณี นิ-สา-มะ-นี ดวงจันทร์


หมายเหตุ ทารกที่เกิดเวลา 24.00 น. ล่วงแล้วถึง 6.00 น. ยังถือว่าเป็นเด็กเกิดวันศุกร์ ตามหลักโหราศาสตร์ ซึ่งแตกต่างจากเวลาสากล ซึ่งถือว่าเลย 24.00 น. ไปแล้วเป็นวันเสาร์

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.