ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์

ใช้อักษร   จ ฉ ช ซ ฌ ญ         นำหน้าชื่อ      จะมีความมั่งคั่งสมบูรณ์ และเสน่ห์มหานิยม
ใช้อักษร   บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม    นำหน้าชื่อ      จะมีผู้อุปถัมภ์สมบูรณ์
ใช้อักษร   ด ต ถ ท ธ น          นำหน้าชื่อ      จะเป็นปึกแผ่นถาวรในชีวิตครอบครัว
งดเว้นการใช้อักษร    ย ร ล ว    ร่วมอยู่ในชื่อ     เพราะจะเป็นกาลกิณี  ทำให้เสื่อมถอย

อักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ นำหน้าชื่อ

ชื่ออ่านว่าหมายถึง
จิตตาจิด-ตาชื่อนักษัตร
จิตตมาศจิด-ตะ-มาดเดือนห้า เมษายน
จินทภาจิน-ทะ-พาแสงจันทร์
จุฑามาศจุ-ทา-มาดปิ่นทอง เครื่องประดับจุก
เจิมจันทน์เจิม-จันทร์แตะแต้มด้วยเครื่องหอม
เฉิดฉินเฉิด-ฉินงามอย่างเพรศพริ้ง
ชนกสุดาชะ-นก-สุ-ดาลูกสาวท้าวชนก คือ นางสีดา
ชญาณีชะ-ยา-นีสตรีผู้เป็นนักปราชญ์
ชนาธินาถชะ-นา-ทิ-นาดเป็นที่พึ่งแห่งชน
ชมพูนุชชม-พู-นุดทองคำบริสุทธิ์ ทองเนื้อดี
ชนนิกานต์ชน-นิ-กานเป็นที่รักของมารดา
ชุติมาชุ-ติ-มาผู้มีความรุ่งเรือง
เฌอเอมเชอ-เอมชะเอม
ญานิกายา-นิ-กาผู้มีความรู้


อักษร   บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม   นำหน้าชื่อ

ชื่ออ่านว่าหมายถึง
บุปผคนธ์บุป-ผะ-คนกลิ่นดอกไม้หอม
เบญญาเบน-ยาปัญญา
ปสันจิตปะ-สัน-จิตจิตเลื่อมใสแล้ว
ผาณิตาผา-นิ-ตาหวานดั่งน้ำอ้อย
ผกาสินีผะ-กา-สิ-นีหญิงผิวงามดั่งดอกไม้
พิชญานินพิด-ชะ-ยา-นินผู้ทรงความรู้
เพ็ญพิสุทธิ์เพ็น -พิ-สุดสุกใสดั่งจันทร์เพ็ญ เต็มด้วยความบริสุทธิ์
พิมานมาศพิ-มาน-มาดวิมานทอง
ภคินีพะ-คิ-นีหญิงผู้มีส่วนในกิจการ
ภานุมาศพา-นุ-มาดพระอาทิตย์
มธุชามะ-ทุ-ชาขนมลูกกวาด
มุขสุดามุก-ขะ-สุ-ดาหญิงผู้เป็นประธาน


อักษร 
    ด ต ถ ท ธ น     นำหน้าชื่อ

ชื่ออ่านว่าหมายถึง
ดนุนุชดะ-นุ-นุดน้องน้อย ลูกสาวคนเล็ก
ตัจฉนีตัด-ฉะ-นีมีดขวาน
โถมนะโถ-มะ-นะการชมเชย ชื่นชม
ทักษิณาทัก-สิ-นาทานเพื่อผลอันเจริญ ทิศใต้ด้านขวา
ทัณฑิมาทัน -ทิ-มาชื่อนกในเทพนิยาย
ธนิษฐาทะ-นิด-ถาชื่อ ดาวไช่ หรือดาวกา
ธิติสุดาทิ-ติ-สุ-ดาหญิงผู้มีปัญญา หญิงผู้หนักแน่นมั่นคง
นคนันทินีนัก-คะ-นัน -ทิ-นีธิดาขุนเขาหิมาลัย คือ พระทุรดา
นทีกานต์นะ-ที-กานผู้ชอบแม่น้ำ คือ ทะเล
นศามณีนิ-สา-มะ-นีดวงจันทร์


หมายเหตุ ทารกที่เกิดเวลา 24.00 น. ล่วงแล้วถึง 6.00 น. ยังถือว่าเป็นเด็กเกิดวันศุกร์ ตามหลักโหราศาสตร์ ซึ่งแตกต่างจากเวลาสากล ซึ่งถือว่าเลย 24.00 น. ไปแล้วเป็นวันเสาร์

 

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.