ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางวัน

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางวัน

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางวัน

ใช้อักษร        ย ร ล ว             นำหน้าชื่อ จะมีความมั่งคั่งสมบูรณ์ และเสน่ห์มหานิยม
ใช้อักษร        ก ข ค ฆ ง         นำหน้าชื่อ จะมีผู้อุปถัมภ์สมบูรณ์
ใช้อักษร        ศ ษ ส ห ฬ ฮ     นำหน้าชื่อ จะเป็นนปึกแผ่นถาวรในชีวิตครอบครัว
งดเว้นการใช้อักษร    จ ฉ ช ซ ฌ ญ    ร่วมอยู่ในชื่อ เพราะจะเป็นกาลกิณี ทำให้เสื่อมถอย

อักษร ย ร ล ว นำหน้าชื่อ

ชื่ออ่านว่าหมายถึง
ยศธรยด -สะ -ทอนรักษาชื่อเสียงไว้
ยศวดียด -วะ -ดีหญิงผู้มียศ
เยียรบับเยีย -ระ -บับผ้าชนิดหนึ่งมีลายทอด้วยไหมทอง
รดาระ-ดายินดี
รติรัตน์ระ -ติ -รัดความยินดี
รวิวรรณระ -วิ -วันมีสีเหมือนพระอาทิตย์
รมณียารม -มะ -นี-ยาน่ารัก น่าชม น่าเป็นสุข
รังสิมารัง -สิ -มาผู้มีแสง พระอาทิตย์
รัตนวลีรัด -ตะ -นะ-วะ -ลีสร้อยคอที่ทำด้วยเพชรพลอย
ลักษมณลัก -สะ -มนมีลักษณะดี
ลีลาวดีลี – ลา -วะ -ดีหญิงผู้งดงาม
วิภาวีวิ – พา- วีผู้รู้แจ้ง
วิลาสินีวิ -ลา -สิ -นีหญิงงามที่มีเสน่ห์
วิสสุตาวิด -สุ -ตามีชื่อเสียง
วสุนันท์วะ -สุ -นันความยินดีในทรัพย์
วสุนธราวะ -สุน -ทะ – ราแผ่นดินทอง
เวธกาเว -ทะ -กาเฉียบแหลม


อักษร ก ข ค ฆ ง นำหน้าชื่อ

ชื่ออ่านว่าหมายถึง
กนกพรรณกะ -หนก -พันวงศ์ย่อยที่สืบมาจากวงศ์ใหญ่
กัลยาณีกัน – ละ -ยา -นีหญิงผู้งามพร้อม
กุลธิดากุน -ทิ -ดาหญิงที่เกิดในตระกูลดี
ขัตติยาขัด -ติ -ยาสตรีผู้สูงศักดิ์
โขมพัสตร์โขม – มะ – พัดผ้าทอจากเปลือกไม้
คคนางค์คะ -คะ -นางท้องฟ้า
คัทลียาคัด -ทะ – ลี -ยากล้วยไม้ชนิดหนึ่ง
คุณิตาคุ -นิ -ตาผู้ทรงคุณความดี
ฆรณีคะ -ระ -นีหญิงแม่เรือน
ฆรวัณณ์คะ -ระ- วันเป็นที่ยินดีในบ้าน
งามลักษณ์งาม -ลักมีลักษณะงามพร้อม


อักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ นำหน้าชื่อ
 

ชื่ออ่านว่าหมายถึง
ศศิวิมลสะ -สิ -วิ -มนบริสุทธิ์ราวดวงจันทร์
ศรุตาสะ -รุ – ตามีความรู้แจ้ง
ศรุตยาสะ -รุด -ตะ -ยาทำให้รุ่งโรจน์
ศุภรดาสุ -พะ -ระ -ดาขาวสะอาด
สาธิตาสา- ทิ -ตาทำให้รู้แจ้ง
สาวิตรีสา -วิด-ตรีพระอาทิตย์
สิตมณีสิด -ตะ -มะ -นีแก้วผลึก
หฤทัยหะ -รึ -ทัยหัวใจอันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึก
หทัยพันธน์หะ -ทัย -พันผูกใจ ตรึงใจ
หิรัณยาหิ – รัน -ยาเงินทอง
เหมวดีเห – มะ -วะ- ดีขัณฑสกร มีรสหวาน


หมายเหต
ุ ทารกที่เกิดเวลา 24.00 น.- 06.00  ยังถือว่าเป็นเด็กเกิดวันพุธ ตามกฏเกณฑ์โหราศาสตร์ไทย ซึ่งแตกต่าง จากเวลาสากล ซึ่งถือว่าเลย 24.00 ไปแล้วเป็นวันพฤหัสบดี

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.