ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพฤหัสบดี

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพฤหัสบดี

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพฤหัสบดี

ใช้สระ   ะ า อิ อี อึ อื อุ อู  ุ ไ ใ โ ั เ แ   นำหน้าชื่อจะมีความมั่งคั่งสมบุรณ์ และเสน่ห์มหานิยม
ใช้อักษร        ศ า ส ห ฬ ฮ               นำหน้าชื่อ จะมีผู้อุปถัมภ์สมบูรณ์
ใช้อักษร        ก ข ค ฆ ง                  นำหน้าชื่อ จะเป็นปึกแผ่นถาวรในชีวิตครอบครัว
งดเว้นการใช้         ด ต ถ ท ธ น         ร่วมอยู่ในชื่อ เพราะจะเป็นกาลกิณี ทำให้เสื่อมถอย

สระ ะ า  อิ อี อึ อื อุ อู ไ ใ โ ไม้หันอากาศ เ แ  นำหน้าชื่อ

ชื่อ อ่านว่า หมายถึง
กัณฐมณี กัน -ทะ -มะ -นี แก้วประดับคอ ของที่รัก
เกวลี เก- วะ -ลี ผู้ที่ศึกษาตลอด ผู้ที่สำเร็จ
คุณามัย คุ-นา-มัย มั่งคั่งในความดี
จามรี จา -มะ-รี ตัวเนื้อทราย ต้นไม้ชนิดหนึ่ง
ปาจรีย์ ปา-จะ-รี ครูของครู อาจารย์ผู้ประเสริฐ
เปรมฤทัย เปรม-รึ-ทัย อิ่มใจ สบายใจ
พิมพ์ใจ พิม-ใจ ประทับใจ
พิมพา พิม-พา ชื่อปลาทะเลชนิดหนึ่ง
เพลินตา เพลิน-ตา เห็นแล้วน่าชื่นใจ
เพียงออ เพียง-ออ ขลุ่ยชนิดหนิดมีเสียงแหลม
พวงผกา พวง-ผะ-กา ช่อดอกไม้
ภารดี พา-ระ-ดี หญิงสาว
ภัทราภรณ์ พัด-ทรา-พอน เครื่องประดับ คือความงาม
ภัทรสุดา พัด-สุ-ดา หญิงสาวที่มีความเป็นเลิศ
ภัสสร พัด-สอน แสงสว่าง
ภูสุดา พู-สุ-ดา ธิดาแห่งแผ่นดิน
มัลลิกา มัน-ลิ-กา ดอกมะลิ
วิฬาร วิ-รา แมว
สาวิกา สา-วิ-กา สาวกผู้หญิง
แสงระวี แสง-ระ-วี แสงอาทิตย์


อักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ นำหน้าชื่อ

ชื่อ อ่านว่า หมายถึง
ศิรประภา สิ-ระ -ประ-พา แสงพวยพุ่งจากเศียรผู้ศักดิ์สิทธิ์
ศศิประภา สะ-สิ-ประ-พา แสงสว่างแห่งพระจันทร์
ศรวณีย์ สะ-ระ-วะ-นี พึงได้ยิน ได้ฟัง
ศรัณยา สะ-รัน-ยา ที่พึ่ง ที่พักพิง ความคุ้มครอง
สะการะ สะ-กา-ระ ดอกไม้
สาคเรศ สา-คะ-เรด แม่น้ำ ห้วงน้ำ ทะเล
สายสมร สาย-สะ-หมอน หญิงเป็นที่รักร่วมชีวิต
สกุณา สะ-กุ-นา นก
สุขุมาล สุ -ขุ -มาน ละเอียดอ่อน ตระกุลสูง
เหมหงส์ เหม-หง หงส์ทอง


อักษร ก ข ค ฆ ง นำหน้าชื่อ

ชื่อ อ่านว่า หมายถึง
กชกร กด-ชะ-กอน กระพุ่มมือ
กฤษณา กริด-สะ-หนา ไม้หอมชนิดหนึ่ง
กรรณิการ์ กัน-นิ-กา ต้นไม้มีกลีบดอกขาว
ขจีพรรณ ขะ-จี-พัน ผู้มีผิวผุดผาด
แขไข แข-ไข แสงจันทร์
คชภรณ์ คะ- ชะ-พอน เครื่องประดับช้าง
เครือวัลย์ เครือ-วัน เถาไม้เลื้อย
คุลิกา คุ-ลิ-กา ไข่มุก
ครุวาร คะ-รุ-วาน วันพฤหัสบดี วันครู
งามสิรี งาม-สิ-รี ถึงพร้อมด้วยความงาม และสิ่งประเสริฐ


หมายเหตุ
ทารกที่เกิดเวลา 24.00 น. ล่วงแล้วถึง 6.00 น. ยังถือว่าเป็นเด็กวันพฤหัสบดี ตามหลักโหราศาสตร์ไทย ซึ่งแตกต่างจากเวลาสากล ซึ่งถือว่าเลย 24.00 น. ไปแล้วเป็นวันศุกร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.