ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันเสาร์

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันเสาร์

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันเสาร์

ใช้อักษร      ย ร ล ว              นำหน้าชื่อ        จะมีพลังอำนาจ ชื่อเสียง เกียรติยศ
ใช้อักษร      จ ฉ ช ซ ฌ ญ      นำหน้าชื่อ        จะเกรียงไกรในการดำเนินชีวิต
ใช้สระ   ะ า  อิ อี อึ อื อุ อู ไ ใ โ การันต์  เ แ   นำหน้าชื่อ        จะมั่นคงถาวรในทรัพย์สมบัติ
งดเว้นการใช้อักษร      ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ           ร่วมอยู่ในชื่อ      เพราะจะเป็นกาลกิณี ทำให้เสื่อมถอย

อักษร ย ร ล ว นำหน้าชื่อ

ชื่ออ่านว่าหมายถึง
ยวดยงยวด-ยงชำนาญ เก่ง กล้าหาญ
โยธินโย-ทินนักรบ
รงคเทพรง-คะ-เทบเจ้าแห่งความเพลิดเพลินใจ
ราฆพรา-คบผู้สืบเชื้อสายจากกษัตริย์
รพี ระ-พีพระอาทิตย์
เริงฤทธิ์เริง-ริดกล้าหาญ เกรียงไกร
ลั่นฟ้าลั่น-ฟ้าความกึกก้อง ระบือไกล
โลดทะนงโลด-ทะ-นงไม้หอมชนิดหนึ่ง ใช้ทำยา
วนราชวะ-นะ-ราดเจ้าป่า คือ สิงโต
วรินทร์วะ-รินผู้ประเสริฐ  และเป็นใหญ่
วรุฒม์วะ-รุดประเสริฐสุด
วโรตม์วะ-โรดประเสริฐสูงสุด
วิทวัสวิด-ทะ-วัดนักปราชญ์ ผู้รู้ มีปัญญา
วิศรุตวิด-สะ-รุดผู้มีชื่อเสียงปรากฏ
วีรภัทรวี-ระ-พัดผู้กล้าหาญ และเจริญ
วาริชาตวา-ริ-ชาดเปลือกหอยสังข์
วัชรินทร์วัด-ชะ-รินพระอินทร์


อักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ นำหน้าชื่อ

ชื่ออ่านว่าหมายถึง
จตุรภุชจะ-ตุ-ระ-พุด พระวิษณุ พระคเณศ
เจตจรรโลงเจด-จัน -โลงตั้งใจทำให้ดี หมายใจสร้างสรรค์
จรูญวิทย์จะ-รูน-วิดงามด้วยสรรพวิชา
ฉันฑิตฉัน-ทิดความพึงพอใจ
ฉมาบดีฉะ-มา-บอ -ดีเจ้าแห่งแผ่นดิน พระราชา
เฉียบชัยเฉียบ-ชัยชัยชนะอันเด็ดขาด
ชยาศีร์ชะ-ยา-สีการอวยพรในการมีชัย
ชลดรงค์ชน-ดะ-รงลูกคลื่น
ฌัลล์ชันนักมวย
ญาปกะยา-ปะ-กะครูสอน ผู้บอกให้รู้


สระ ะ า อิ อี อึ อื อุ อู ไ ใ โการรันต์ เ แ นำหน้าชื่อ

ชื่ออ่านว่าหมายถึง
กังสชิตกัง-สะ-ชิดผู้ชนะพระยากงส์ คือ พระกฤษณะ
ไกรสิทธิ์ไกร-สิดราชสีห์
โกเมศโก-เมดดอกบัว
โกสินทร์โก-สินพระอาทิตย์
จารุเวศจา-รุ-เวดผู้แต่งกายงาม
ทะนงศักดิ์ทะ-นง-สักถือดีในอำนาจตัวเอง
เทวนาถเท-วะ-นาดเจ้าแห่ง เทวดา คือ พระศิวะ
ปารเมศปา-ระ-เมดบารมี
เพชรายุธเพ็ด-ชะ-รา-ยุดผู้มีอาวุธเป็น สายฟ้า
ภุชมัธย์พุด-ชะ-มัดทรวงอก

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.