ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันเสาร์

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันเสาร์

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันเสาร์

ใช้อักษร      ย ร ล ว              นำหน้าชื่อ        จะมีพลังอำนาจ ชื่อเสียง เกียรติยศ
ใช้อักษร      จ ฉ ช ซ ฌ ญ      นำหน้าชื่อ        จะเกรียงไกรในการดำเนินชีวิต
ใช้สระ   ะ า  อิ อี อึ อื อุ อู ไ ใ โ การันต์  เ แ   นำหน้าชื่อ        จะมั่นคงถาวรในทรัพย์สมบัติ
งดเว้นการใช้อักษร      ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ           ร่วมอยู่ในชื่อ      เพราะจะเป็นกาลกิณี ทำให้เสื่อมถอย

อักษร ย ร ล ว นำหน้าชื่อ

ชื่อ อ่านว่า หมายถึง
ยวดยง ยวด-ยง ชำนาญ เก่ง กล้าหาญ
โยธิน โย-ทิน นักรบ
รงคเทพ รง-คะ-เทบ เจ้าแห่งความเพลิดเพลินใจ
ราฆพ รา-คบ ผู้สืบเชื้อสายจากกษัตริย์
รพี  ระ-พี พระอาทิตย์
เริงฤทธิ์ เริง-ริด กล้าหาญ เกรียงไกร
ลั่นฟ้า ลั่น-ฟ้า ความกึกก้อง ระบือไกล
โลดทะนง โลด-ทะ-นง ไม้หอมชนิดหนึ่ง ใช้ทำยา
วนราช วะ-นะ-ราด เจ้าป่า คือ สิงโต
วรินทร์ วะ-ริน ผู้ประเสริฐ  และเป็นใหญ่
วรุฒม์ วะ-รุด ประเสริฐสุด
วโรตม์ วะ-โรด ประเสริฐสูงสุด
วิทวัส วิด-ทะ-วัด นักปราชญ์ ผู้รู้ มีปัญญา
วิศรุต วิด-สะ-รุด ผู้มีชื่อเสียงปรากฏ
วีรภัทร วี-ระ-พัด ผู้กล้าหาญ และเจริญ
วาริชาต วา-ริ-ชาด เปลือกหอยสังข์
วัชรินทร์ วัด-ชะ-ริน พระอินทร์


อักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ นำหน้าชื่อ

ชื่อ อ่านว่า หมายถึง
จตุรภุช จะ-ตุ-ระ-พุด  พระวิษณุ พระคเณศ
เจตจรรโลง เจด-จัน -โลง ตั้งใจทำให้ดี หมายใจสร้างสรรค์
จรูญวิทย์ จะ-รูน-วิด งามด้วยสรรพวิชา
ฉันฑิต ฉัน-ทิด ความพึงพอใจ
ฉมาบดี ฉะ-มา-บอ -ดี เจ้าแห่งแผ่นดิน พระราชา
เฉียบชัย เฉียบ-ชัย ชัยชนะอันเด็ดขาด
ชยาศีร์ ชะ-ยา-สี การอวยพรในการมีชัย
ชลดรงค์ ชน-ดะ-รง ลูกคลื่น
ฌัลล์ ชัน นักมวย
ญาปกะ ยา-ปะ-กะ ครูสอน ผู้บอกให้รู้


สระ ะ า อิ อี อึ อื อุ อู ไ ใ โการรันต์ เ แ นำหน้าชื่อ

ชื่อ อ่านว่า หมายถึง
กังสชิต กัง-สะ-ชิด ผู้ชนะพระยากงส์ คือ พระกฤษณะ
ไกรสิทธิ์ ไกร-สิด ราชสีห์
โกเมศ โก-เมด ดอกบัว
โกสินทร์ โก-สิน พระอาทิตย์
จารุเวศ จา-รุ-เวด ผู้แต่งกายงาม
ทะนงศักดิ์ ทะ-นง-สัก ถือดีในอำนาจตัวเอง
เทวนาถ เท-วะ-นาด เจ้าแห่ง เทวดา คือ พระศิวะ
ปารเมศ ปา-ระ-เมด บารมี
เพชรายุธ เพ็ด-ชะ-รา-ยุด ผู้มีอาวุธเป็น สายฟ้า
ภุชมัธย์ พุด-ชะ-มัด ทรวงอก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.