ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร
ใช้ตัวอักษร ด ต ถ ท ธ น              นำหน้าชื่อ         จะมีพลังอำนาจ ชื่อเสียง เกียรติยศ
ใช้สระ   ะ า อิ อี อึ อื อุ อู   ไ ใ โ เ แ             นำหน้า ชื่อ        จะเกรียงไกรในการดำเนินชีวิต
ใช้อักษร ย ร ล ว                    นำหน้าชื่อ         จะมีความมั่นคงถาวรในทรัพย์สมบัติ
งดเว้นการใช้อักษร ก ข ค ฆ ง      ร่วมอยู่ในชื่อ      เพราะจะเป็นกาลกิณี ทำให้เสื่อมถอย

อักษร ด ต ถ ท ะ น นำหน้าชื่อ

ชื่ออ่านว่าหมายถึง
ดบัสวินดะ – บัด – สะ- วิน ผู้ประพฤติความเพียร
ดรุสัณฑ์ดะ -รุ -สันไม้ ต้นไม้
เดชาพลเด – ชา -พนรุ่งโรจน์ด้วยอำนาจ
เดชาวัตเด- ชา -วัดผู้มีอำนาจด้วยกำลัง
ดิศรณ์ดิ – สอน สรณสามประการ
ดนุสรณ์ดะ – นุ -สอน มีคนเป็นที่พึ่ง
ตรีทเศศตรี-ทะ – เสดผู้เป็นใหญ่แห่งเทวดา คือ พระอินทร
ถิรนัยถิ -ระ -นัย มีนโยบายมั่นคง
ถิรมนัสถิ – ระ -มะ -นัดมีใจซื่อสัตย์เที่ยงตรง
ทศพลทด – สะ – พนผู้มีกำลังสิบคือพระพุทธเจ้า
ธนวันต์ทะ – นะ -วัน มีทรัพย์
ธนาธิปทะ – นา -ทิปเจ้าแห่งทรัพย์ ท้าวกุเวร
ธิติทิ – ติความเพียร
ธิติสรรทิ -ติ -สันเลือกสรรความเพียร
ทิติสรรทิ -ติ -สรรเลือกสรรความเพียร
ธีรเจตที -ระ เจดจิตใจมั่นคง
นฤปนาทนะ -รึ -ปะ-นาดพระราชา
นภดลนบ – พะ -ดน ท้องฟ้า
นภัสนะ -พัด ฟ้า
นรมธ์นอ -ระ- มน ผูกใจคนอื่นไว้ได้
นิรัตศัยนิ -รัต -สัยประเสริฐยิ่ง

 

สระ ะ า   ิ  ี  ึ  ื ุ  ู ไ ใ โ เ แ  นำหน้าชื่อ

ชื่ออ่านว่าหมายถึง
ภูวนาถพู -วะ -นาด พระเจ้าแผ่นดิน
เลอมานเลอ -มานสูงสุด เหนือจิตใจ สุดใจ
วิศวชิตวิด -สะ – วะ -ชิด ผู้ชนะมาหมดแล้ว
ไวชยันต์ไว – ชะ -ยันชื่อวังของพระอินทร์
ศีตจิตสี – ตะ -จิดจิตใจซึ่งเยือกเย็น
เศวตโชติสะ – เหวด – ตะ -โชดสว่างไสวดุจจันทรเพ็ญ
สิโรดมสิ -โร -ดม สิ่งสูงสุด ศรีษะ
สันดุษิตสัน -ดุ -สิตนายผู้ครองสวรรค์ชั้นที่
เหมวัตเหม -มะ -วัดประกอบด้วยทอง
อุษณาอุด -สะ -นา ฤดูร้อน ความร้อน อบอุ่น


อักษร ย ร ล ว นำหน้าชื่อ

ชื่ออ่านว่าหมายถึง
ยศธรยศธรทรงไว้ซึ่งชื่อเสียง
ราญรอนราน -รอนการรบ
รวีโรจน์ระ -วี -โรดรุ่งเรืองดุจดวงอาทิตย์
ลือสายลือ -สายเชื้อสายอันสูงสูง
ลวิตรละ -วิดเครื่องเกี่ยว ตัด เคียว
เลิศชายเลิด -ชายบุรุษผู้เป็นยอด
วรวิบูลวอ -ระ -วิ -บูนเต็มไปด้วยความดีงาม
วรรธนัยวัด – ทะ- นัยก่อเกิดความเจริญ
วทัญญูวะ – ทัน -ยูเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ใจบุญ
วัยวัฒน์วัย -ยะ -วัดอายุยืนยาว

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.