ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร
ใช้ตัวอักษร ด ต ถ ท ธ น              นำหน้าชื่อ         จะมีพลังอำนาจ ชื่อเสียง เกียรติยศ
ใช้สระ   ะ า อิ อี อึ อื อุ อู   ไ ใ โ เ แ             นำหน้า ชื่อ        จะเกรียงไกรในการดำเนินชีวิต
ใช้อักษร ย ร ล ว                    นำหน้าชื่อ         จะมีความมั่นคงถาวรในทรัพย์สมบัติ
งดเว้นการใช้อักษร ก ข ค ฆ ง      ร่วมอยู่ในชื่อ      เพราะจะเป็นกาลกิณี ทำให้เสื่อมถอย

อักษร ด ต ถ ท ะ น นำหน้าชื่อ

ชื่อ อ่านว่า หมายถึง
ดบัสวิน ดะ – บัด – สะ- วิน ผู้ประพฤติความเพียร
ดรุสัณฑ์ ดะ -รุ -สัน ไม้ ต้นไม้
เดชาพล เด – ชา -พน รุ่งโรจน์ด้วยอำนาจ
เดชาวัต เด- ชา -วัด ผู้มีอำนาจด้วยกำลัง
ดิศรณ์ ดิ – สอน สรณสามประการ
ดนุสรณ์ ดะ – นุ -สอน มีคนเป็นที่พึ่ง
ตรีทเศศ ตรี-ทะ – เสด ผู้เป็นใหญ่แห่งเทวดา คือ พระอินทร
ถิรนัย ถิ -ระ -นัย มีนโยบายมั่นคง
ถิรมนัส ถิ – ระ -มะ -นัด มีใจซื่อสัตย์เที่ยงตรง
ทศพล ทด – สะ – พน ผู้มีกำลังสิบคือพระพุทธเจ้า
ธนวันต์ ทะ – นะ -วัน มีทรัพย์
ธนาธิป ทะ – นา -ทิป เจ้าแห่งทรัพย์ ท้าวกุเวร
ธิติ ทิ – ติ ความเพียร
ธิติสรร ทิ -ติ -สัน เลือกสรรความเพียร
ทิติสรร ทิ -ติ -สรร เลือกสรรความเพียร
ธีรเจต ที -ระ เจด จิตใจมั่นคง
นฤปนาท นะ -รึ -ปะ-นาด พระราชา
นภดล นบ – พะ -ดน ท้องฟ้า
นภัส นะ -พัด ฟ้า
นรมธ์ นอ -ระ- มน ผูกใจคนอื่นไว้ได้
นิรัตศัย นิ -รัต -สัย ประเสริฐยิ่ง

 

สระ ะ า   ิ  ี  ึ  ื ุ  ู ไ ใ โ เ แ  นำหน้าชื่อ

ชื่อ อ่านว่า หมายถึง
ภูวนาถ พู -วะ -นาด พระเจ้าแผ่นดิน
เลอมาน เลอ -มาน สูงสุด เหนือจิตใจ สุดใจ
วิศวชิต วิด -สะ – วะ -ชิด ผู้ชนะมาหมดแล้ว
ไวชยันต์ ไว – ชะ -ยัน ชื่อวังของพระอินทร์
ศีตจิต สี – ตะ -จิด จิตใจซึ่งเยือกเย็น
เศวตโชติ สะ – เหวด – ตะ -โชด สว่างไสวดุจจันทรเพ็ญ
สิโรดม สิ -โร -ดม สิ่งสูงสุด ศรีษะ
สันดุษิต สัน -ดุ -สิต นายผู้ครองสวรรค์ชั้นที่
เหมวัต เหม -มะ -วัด ประกอบด้วยทอง
อุษณา อุด -สะ -นา ฤดูร้อน ความร้อน อบอุ่น


อักษร ย ร ล ว นำหน้าชื่อ

ชื่อ อ่านว่า หมายถึง
ยศธร ยศธร ทรงไว้ซึ่งชื่อเสียง
ราญรอน ราน -รอน การรบ
รวีโรจน์ ระ -วี -โรด รุ่งเรืองดุจดวงอาทิตย์
ลือสาย ลือ -สาย เชื้อสายอันสูงสูง
ลวิตร ละ -วิด เครื่องเกี่ยว ตัด เคียว
เลิศชาย เลิด -ชาย บุรุษผู้เป็นยอด
วรวิบูล วอ -ระ -วิ -บูน เต็มไปด้วยความดีงาม
วรรธนัย วัด – ทะ- นัย ก่อเกิดความเจริญ
วทัญญู วะ – ทัน -ยู เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ใจบุญ
วัยวัฒน์ วัย -ยะ -วัด อายุยืนยาว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.