ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์

ใช้อักษร        ก ข ค ฆ ค ง         นำหน้าชื่อ      จะมีพลังอำนาจ ชื่อเสียง เกียรติยศ
ใช้อักษร        บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม   นำหน้าชื่อ      จะเกรียงไกรในการดำเนินชีวิต
ใช้อักษร        ด ต ถ ท ธ น         นำหน้าชื่อ      จะมั่งคั่งถาวรในทรัพย์สมบัติ
งดเว้นการใช้อักษร     ย ร ล ว       ร่วมอยู่ในชื่อ    จะทำให้เสื่อมถอย

อักษร ก ข ค ฆ ง นำหน้า

ชื่อ อ่านว่า หมายถึง
กฤษฏา กริด-สะ-ดา กระทำแล้ว
กกุสนธ์ กะ-กุ-สน พระนามของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง
กษิตินาถ กะ-สิ-ติ-นาด ที่พึ่งของโลก คือ พระราชา
กสานต์ กะ-สาน ความสงบ
กสิน กะ-สิน ทั้งหมด
โกญจนาท โกน-จะ-นาด ความกึกก้อง ลือลั่น
ขคบดี ชะ-คะ-บะ-ดี เจ้าแห่งนก คือ ครุฑ
เขมทัต เขม-มะ-ทัด ผู้ให้ความเกษม
เขตโสภณ เขด-โส-พน งามด้วยเนื้อนาบุญ
เขษมศักดิ์ ขะ-เสม-สัก อิ่มเอมในยศ และตำแหน่ง
คณิติน คณิติน นักปราชญ์ทางคณิตศาสตร์
คุณาธิป คุ-นา-ทิป เจ้าพระคุณ คือ พระราชา
ฆนศัพท์ คะ-นา-สับ เสียงเมฆ คือ ท้องฟ้า
ฆนาคม คะ-นา-คม หมู่เมฆบนท้องฟ้า


อักษร ก ข ค ฆ ง นำหน้าชื่อ

ชื่อ อ่านว่า หมายถึง
บุญฤทธิ์ บุน -ยะ-ริด ความสำเร็จด้วยบุญ
ปชาบดี ปะ-ชา-บอ-ดี เจ้าแห่งสัตว์ทั้งโลก
ปิ่นพงค์ ปิ่น-พง ผู้เป็นยอดแห่งตระกูล
ผดุงเดช ผะ-ดุง-เดด รักษาไว้ซึ่งอำนาจ
พิฆเนศ พิ-คะ-เนด เทพเจ้าแห่งวิชาความรุ้
พิษณุนาถ พิด-สะ-นุ-นาด พระนารายณ์ พระวิษณุ
เฟื่องเดช เฟื่อง-เดด อำนาจอันแผ่กว้าง
ภานุพงศ์ พา-นุ-พง เผ่าพันธุ์ของผู้สว่างไสว
ภานุมาศ พา-นุ-มาด พระอาทิตย์
ภิญโญ พิน-โย ยิ่งขึ้น
ภัณฑบดี พัน-ทะ-บอ-ดี พ่อค้า
มิ่งแมน มิ่ง-แมน เทวดาผู้ประเสริฐ
เมธา เม-ทา นักปราชญ์


อักษร ด ต ถ ท ธ น นำหน้าชื่อ

ชื่อ อ่านว่า หมายถึง
เด่นพงศ์ เด่น-พง ตระกุลสูง เผ่าพันธุ์ดี
ดำเกิง ดำ-เกิง รุ่งเรือง สูงศักดิ์
เตโชพฤต เต-โช-พรึด พฤติกรรมอันแกล้วกล้า
เถกิงศักด์ ถะ-เกิง-สัก รุ่งเรืองด้วยยศศักดิ์
ทักขิญ ทัก-ขิน ความอารีย์ กรุณา นักพูด
ทินาคม ทิ-นา-คม เช้าตรู่
เทพาธิป เท-พา-ทิบ เจ้าแห่งเทวดาคือ พระอินทร์
ธนชิต ทะ-นะ-ชิด ผู้ชนะทรัพย์หาทรัพย์มาจนได้
ธเนศ ทะ-เนด เจ้าแห่งทรัพย์
นฤปนาถ นะ-รึ-ปะ-นาด พระราชา ผู้นำ
นที นะ-ที แม่น้ำ
นภสินธุ์ นบ-พะ-สิน แม่น้ำในฟ้า คือ ทางช้างเผือก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.