ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์

ใช้อักษร        ก ข ค ฆ ค ง         นำหน้าชื่อ      จะมีพลังอำนาจ ชื่อเสียง เกียรติยศ
ใช้อักษร        บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม   นำหน้าชื่อ      จะเกรียงไกรในการดำเนินชีวิต
ใช้อักษร        ด ต ถ ท ธ น         นำหน้าชื่อ      จะมั่งคั่งถาวรในทรัพย์สมบัติ
งดเว้นการใช้อักษร     ย ร ล ว       ร่วมอยู่ในชื่อ    จะทำให้เสื่อมถอย

อักษร ก ข ค ฆ ง นำหน้า

ชื่ออ่านว่าหมายถึง
กฤษฏากริด-สะ-ดากระทำแล้ว
กกุสนธ์กะ-กุ-สนพระนามของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง
กษิตินาถกะ-สิ-ติ-นาดที่พึ่งของโลก คือ พระราชา
กสานต์กะ-สานความสงบ
กสินกะ-สินทั้งหมด
โกญจนาทโกน-จะ-นาดความกึกก้อง ลือลั่น
ขคบดีชะ-คะ-บะ-ดีเจ้าแห่งนก คือ ครุฑ
เขมทัตเขม-มะ-ทัดผู้ให้ความเกษม
เขตโสภณเขด-โส-พนงามด้วยเนื้อนาบุญ
เขษมศักดิ์ขะ-เสม-สักอิ่มเอมในยศ และตำแหน่ง
คณิตินคณิตินนักปราชญ์ทางคณิตศาสตร์
คุณาธิปคุ-นา-ทิปเจ้าพระคุณ คือ พระราชา
ฆนศัพท์คะ-นา-สับเสียงเมฆ คือ ท้องฟ้า
ฆนาคมคะ-นา-คมหมู่เมฆบนท้องฟ้า


อักษร ก ข ค ฆ ง นำหน้าชื่อ

ชื่ออ่านว่าหมายถึง
บุญฤทธิ์บุน -ยะ-ริดความสำเร็จด้วยบุญ
ปชาบดีปะ-ชา-บอ-ดีเจ้าแห่งสัตว์ทั้งโลก
ปิ่นพงค์ปิ่น-พงผู้เป็นยอดแห่งตระกูล
ผดุงเดชผะ-ดุง-เดดรักษาไว้ซึ่งอำนาจ
พิฆเนศพิ-คะ-เนดเทพเจ้าแห่งวิชาความรุ้
พิษณุนาถพิด-สะ-นุ-นาดพระนารายณ์ พระวิษณุ
เฟื่องเดชเฟื่อง-เดดอำนาจอันแผ่กว้าง
ภานุพงศ์พา-นุ-พงเผ่าพันธุ์ของผู้สว่างไสว
ภานุมาศพา-นุ-มาดพระอาทิตย์
ภิญโญพิน-โยยิ่งขึ้น
ภัณฑบดีพัน-ทะ-บอ-ดีพ่อค้า
มิ่งแมนมิ่ง-แมนเทวดาผู้ประเสริฐ
เมธาเม-ทานักปราชญ์


อักษร ด ต ถ ท ธ น นำหน้าชื่อ

ชื่ออ่านว่าหมายถึง
เด่นพงศ์เด่น-พงตระกุลสูง เผ่าพันธุ์ดี
ดำเกิงดำ-เกิงรุ่งเรือง สูงศักดิ์
เตโชพฤตเต-โช-พรึดพฤติกรรมอันแกล้วกล้า
เถกิงศักด์ถะ-เกิง-สักรุ่งเรืองด้วยยศศักดิ์
ทักขิญทัก-ขินความอารีย์ กรุณา นักพูด
ทินาคมทิ-นา-คมเช้าตรู่
เทพาธิปเท-พา-ทิบเจ้าแห่งเทวดาคือ พระอินทร์
ธนชิตทะ-นะ-ชิดผู้ชนะทรัพย์หาทรัพย์มาจนได้
ธเนศทะ-เนดเจ้าแห่งทรัพย์
นฤปนาถนะ-รึ-ปะ-นาดพระราชา ผู้นำ
นทีนะ-ทีแม่น้ำ
นภสินธุ์นบ-พะ-สินแม่น้ำในฟ้า คือ ทางช้างเผือก

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.