ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพุธ

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพุธ

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพุธ
ใช้อักษร           บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม     นำหน้าชื่อ       จะมีพลังอำนาจ ชื่อเสียง เกียรติยศ
ใช้อักษร          ก ข ค ฆ ง               นำหน้าชื่อ       จะเกรียงไกรในการดำเนินชีวิต
ใช้อักษร          ศ ษ ส ห ฬ ฮ           นำหน้าชื่อ       จะมั่นคงในทรัพย์สมบัติ
งดเว้นการใช้อักษร   จ ฉ ช ซ ฌ ญ     ร่วมอยู่ในชื่อ    เพราะจะเป็นกาลกิณี ทำให้เสื่อมถอย

อักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม นำหน้าชื่อ

ชื่ออ่านว่าหมายถึง
บริวัตรบอ – ริ -วัดการสืบทอด
บริพนธ์บอ – ริ -พนร้อยกรอง
บุญยภูบุน – ยะ -พูชื่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
บุรินทร์บุ -รินเจ้าเมือง เมืองใหญ่
บุรณินบุ -ระ -นินเดือนเพ็ญ
บุรัสกรบุ – รัด – สะ -กอนผู้ทำสำเร็จ
ปวันปะ-วันผู้บริสุทธิ์
ประณัยประ- นัยหัวหน้า ผู้นำ
ประยุทธ์ประ -ยุดรบ ต่อสู้
ประวิตรประ -วิดสะอาดบริสุทธิ์
ปิยทัศน์ปิ -ยะ -ทัดงามตา
ผลสิทธิ์ผน -ละ -สิดความสำเร็จ
เผดิมยศผะ -เดิม -ยดเริ่มต้นด้วยยศศักด์
พงศธรพง- สะ -ทอนเป็นที่พึ่งของตระกูล
พงศ์พิสุทธิ์พง -พิ -สุดมีสกุลไม่ด่างพร้อย
พิสุทธิ์พิ -สุดบริสุทธิ์
พัฒนายุพัด – ทะ -นา -ยุมีอายุยืนยาว
พัลลภพัน -ลบคนที่มีความสนิทสนมรักใคร่
ภารดาพา -ระ -ดาพี่ชาย น้องชาย
ภารวีพา -ระ -วีชื่อของกวี
ภูริเดชพู-ริ -เดชมีอำนาจมาก

 

อักษร ก ข ค ฆ ง นำหน้าชื่อ

ชื่ออ่านว่าหมายถึง
เกษมพันธุ์กะ – เสม – พันมีเชื้อสายอันน่านิยมยินดี
กุลธรกุน -ทอนทรงไว้ซึ่งความดี
ไกรศรีไกร – สีผู้ยิ่งด้วยสิริมงคล
ขัตติยะขัด -ติ- ยะกษัตริย์ จอมคน
เขมทินเข – มะ-ทินมีความสงบสุข
คณาธิปคะ -นา-ทิบผู้เป็นหัวหน้ากลุ่ม
คุณากรคุ-นา –  กอนบ่อเกิดแห่งคุณความดี
คุณภัทรคุน -นะ -พัดเจริญด้วยความดี
โฆษิตโค -สิดความกระเดื่องเลื่องลือ
โฆสนโค -สนความมีชื่อเสียง

 

อักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ นำหน้าชื่อ

ชื่ออ่านว่าหมายถึง
ศตายุ สะ -ตา-ยุมีอายุร้อยปี
ศวีระสะ- วี -ระเรืองอำนาจ
ศึกษิตสึก- สิดผู้เป็นปัญญาชน
ศุภากรสุ -พา -กอนสร้างสิ่งที่ดี
ศุภมิตรสุบ -พะ -มิดนิมิตรดี
สรรพวิทสับ -พะ- วิทถึงพร้อมด้วยวิชา
สิทธิกรสิด -ทิ -กอนประสบผล
สถิระสะ -ถิ -ระความมั่นคง ถาวร
หฤษฏ์หะ -ริดน่าชืนชม ยินดี สบาย
หฤษิตหะ -รึ -สิดความยินดีปรีดา
หริวงศ์หะ -หริ -วงเชื้อสายพระนารายณ์
หิรัณย์หิ -รันทองคำ

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.