ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพุธกลางคืน

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพุธกลางคืน

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพุธกลางคืน

ชื่ออ่านว่าหมายถึง
กริชกริดมีดสองคม รูปคดปลายแหลม
กำธรกำ-ทอนสนั่นหวั่นไหว
ไกรสรไกร-สอนสิงโต
ชนชิตชน-ขิดผู้ชนะทรัพย์
ชวนิลชะ-วะ-นินพายุ
ชโรธรชะ-โร-ทอนปมน้ำ ทะเล
ณัฐ์นัดผู้ตั้งอยู่ในความรู้
ไตรทศไต-ทดบริวารพระอินทร์
ทิวากรทิ-วา-กอนดวงอาทิตย์
ธาดาทา-ดาผู้สร้าง ผู้ทรงไว้
ธนทัตทะ-นะ-ทัดร่ำรวย
ธนกรทะ-นะ-กอนผู้สร้างทรัพย์
นรินทร์นะ-รินพระราชา
นทีธรนะ-ที-ทอนผู้ทรงแม่น้ำ
โยธินโย-ทินนักรบ ทหาร
รวีระ-วีพระอาทิตย์
วิทูรวิ-ทูนผู้มีปัญญาฉลาด
วิศาลวิ-สานกว้างขวาง
วศินวะ-สินผู้ชนะตนเองได้
ศาศวัตสาด-สะ-วัดยั่งยืนมั่นคง
ศรายุธสะ-รา-ยุดอาวุธ คือ ลูกศร
ศรัณย์สะ-รันซึ่งเป็นที่พึ่ง
ศักรินทร์สัก-กะ-รินพระอินทร์ผู้เป็นใหญ่
สรศักดิ์สอ-ระ-สักอำนาจทิพย์
สรยุทธ์สอ-ระ-ยุดต่อสู้กันด้วยลูกศร
สาธิตสา-ทิดมีความสำเร็จ
สิทธิกรสิด-ทิ-กอนให้ผล ให้ความสำเร็จ
สุธากรสุ-ทา-กอนบ่อแห่งน้ำทิพย์
สุรจิตสุ-ระ-จิดใจกล้า นักรบ
อจลวิชญ์อะ-จน-วิดมีความรู้ ไม่หวั่นไหว
อนวัชอะ-นะ-วัดหาที่ติมิได้
อนนต์อะ-นนไม่มีที่สิ้นสุด
อนลัชอะ-นะ-ลัดผู้ไม่เกียจคร้าน
อนาวิลอะ-นา-วินผ่องใส ไม่เศร้าหมอง
อธินอะ-ทินผู้ว่าง่าย
อติคุณอะ-ติ-คุนมีคุณธรรมยิ่ง
อติชาตอะ-ติ-ชาดผู้ที่เกิดมาดี
อนุทัยอะ-นุ-ทัยความกรุณา ความใจดี
อนุทิศอะ-นุ-ทิดทิศน้อย ทิศเฉียง
อนุวัตอะ-นุ-วัดผู้ประพฤติตาม

 

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.