ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพุธกลางคืน

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพุธกลางคืน

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพุธกลางคืน

ชื่อ อ่านว่า หมายถึง
กริช กริด มีดสองคม รูปคดปลายแหลม
กำธร กำ-ทอน สนั่นหวั่นไหว
ไกรสร ไกร-สอน สิงโต
ชนชิต ชน-ขิด ผู้ชนะทรัพย์
ชวนิล ชะ-วะ-นิน พายุ
ชโรธร ชะ-โร-ทอน ปมน้ำ ทะเล
ณัฐ์ นัด ผู้ตั้งอยู่ในความรู้
ไตรทศ ไต-ทด บริวารพระอินทร์
ทิวากร ทิ-วา-กอน ดวงอาทิตย์
ธาดา ทา-ดา ผู้สร้าง ผู้ทรงไว้
ธนทัต ทะ-นะ-ทัด ร่ำรวย
ธนกร ทะ-นะ-กอน ผู้สร้างทรัพย์
นรินทร์ นะ-ริน พระราชา
นทีธร นะ-ที-ทอน ผู้ทรงแม่น้ำ
โยธิน โย-ทิน นักรบ ทหาร
รวี ระ-วี พระอาทิตย์
วิทูร วิ-ทูน ผู้มีปัญญาฉลาด
วิศาล วิ-สาน กว้างขวาง
วศิน วะ-สิน ผู้ชนะตนเองได้
ศาศวัต สาด-สะ-วัด ยั่งยืนมั่นคง
ศรายุธ สะ-รา-ยุด อาวุธ คือ ลูกศร
ศรัณย์ สะ-รัน ซึ่งเป็นที่พึ่ง
ศักรินทร์ สัก-กะ-ริน พระอินทร์ผู้เป็นใหญ่
สรศักดิ์ สอ-ระ-สัก อำนาจทิพย์
สรยุทธ์ สอ-ระ-ยุด ต่อสู้กันด้วยลูกศร
สาธิต สา-ทิด มีความสำเร็จ
สิทธิกร สิด-ทิ-กอน ให้ผล ให้ความสำเร็จ
สุธากร สุ-ทา-กอน บ่อแห่งน้ำทิพย์
สุรจิต สุ-ระ-จิด ใจกล้า นักรบ
อจลวิชญ์ อะ-จน-วิด มีความรู้ ไม่หวั่นไหว
อนวัช อะ-นะ-วัด หาที่ติมิได้
อนนต์ อะ-นน ไม่มีที่สิ้นสุด
อนลัช อะ-นะ-ลัด ผู้ไม่เกียจคร้าน
อนาวิล อะ-นา-วิน ผ่องใส ไม่เศร้าหมอง
อธิน อะ-ทิน ผู้ว่าง่าย
อติคุณ อะ-ติ-คุน มีคุณธรรมยิ่ง
อติชาต อะ-ติ-ชาด ผู้ที่เกิดมาดี
อนุทัย อะ-นุ-ทัย ความกรุณา ความใจดี
อนุทิศ อะ-นุ-ทิด ทิศน้อย ทิศเฉียง
อนุวัต อะ-นุ-วัด ผู้ประพฤติตาม

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.