ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์

ใช้อักษร       ณ ย ร ล ว                 นำหน้าชื่อ    จะมีพลังอำนาจ ชื่อเสียง เกียรติยศ
ใช้อักษร       ศ ษ ส ห ฬ ฮ              นำหน้าชื่อ    จะเกรียงไกรในการดำเนินชีวิต
ใช้อักษร       บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม        นำหน้าชื่อ    จะมั่นคงถาวรในทรัพย์สมบัติ

งดเว้นการใช้สระ  ะ า อิ อี อึ อื อุ อู   ไ ใ โ เ แ     ร่วมอยู่ในชื่อ   เพราะจะเป็นกาลกิณี ทำให้เสื่อมถอย  (ยกเว้น  ไม้หันอากาศ  และ  การันต์) 

อักษร ณ ย ร ล ว นำหน้าชื่อ

ชื่อ อ่านว่าหมายถึง
ณัชพล นัด – ชะ – พนมีพลังอันเกิดจากความรู้
ณัฏฐ์ นัดนักปราชญ์
ณัฐนนท์นัด – ทะ – นนเป็นที่ชื่นชมของนักปราชญ์
ณัฐวัตรนัด – ทะ -วัด ความประพฤติของนักปราชญ์
ณัฐภัทรนัด – ทะ พัด นักปราชญ์ผู้ดีงาม
ยรรยง ยัน – ยง ความงาม ความกล้าหาญ
ยศยงยด – ยงผู้มียศศักดิ์ยิ่งใหญ่
รณกร รน – นะ -กอนนักรบ
รณพร รน -นะ -พอนงาม
รณรณกรน – ระ – นะ -นก กามเทพ ความรัก
รัตนกรรัด -ตะ -นะ -กอนผู้ทำแก้ว คือ ท้าวเวสวัณ
ลัคนทินลัก – คะ – นะ -ทินวันอันเป็นมิงมงคลสำหรับประกอบการ
ลัทธ์ลัดสิ่งที่ได้แล้ว มีแล้ว
วงศกรวง – สะ -กอนต้นตระกูล เชื้อสาย
วรพรตวอ – ระ -พดผู้ปฏิบัติดีเยี่ยม ทรงธรรม
วรธนวอ – ระ -ทน มีทรัพย์ประเสริฐ
วรยศวอ -ระ ยดมียศอันประเสริฐ
วัจน์กรวัด – จะ -กอนเชื่อฟังในสิ่งที่ถูกควร

 

อักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ นำหน้าชื่อ

ชื่ออ่านว่าหมายถึง
ศังกร
สัง – กอน
ชื่อพระอิศวร
ศรัณย์สะ -รันอันเป็นที่พึ่ง ที่พัก ที่อาศัย
สกรรจ์สะ- กัน แข็งแรง อาจหาญ เก่งกาจ
สังขกรสัง – ขะ – กอน ผู้มีสังช์อยู่ในมือคือ พระอินทร์
สัญชัย สัน – ชัยการชนะ การปราบปราม สำเร็จ
สนทรรศน์ สน – ทัดการดู การแลเห็น
หรรษธรหัด – สะ- ทอนผู้มีความเบิกบานเป็นนิจ
หทัยทัตหะ – ทัย – ทัดเป็นที่ถูกใจ โปรดปราน
หฤหรรษ์หะ -รึ – หันความสุข ความสำราญ
หงสรถหง – สะ- รดผู้มีหงส์เป็นพาหนะ คือ พระพรหม

 

อักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม นำหน้าชื่อ

ชื่ออ่านว่าหมายถึง
บวรวงศ์บอ – วอน – วงตระกูลอันประเสริฐ
ปรภตปอ – ระ -พด นกดุเหว่า
ปักษคมปัก – สะ -คม ผู้ไปด้วยปีก คือ นก
ผจงภักดิ์ผะ -จง -พักตั้งใจรักมั่นในความภักดี
ผลวัตพน – ละ -วัดเกิดผล
พจน์พงศ์พด – จะ- พงเชื้อสายนักพูด
พรพจน์พอน – พด อวยชัยให้พร
พัชรพฤกษ์พัด – ชะ -ระ -พรึกชื่อต้นไม้ในสวนพระอินทร์
พัลลภพัน -ลบคนสนิท คนโปรด
ภควัตพะ -คะ -วัด ผู้มีโชค นามพระศิวะ นามพระพุทธเจ้า
ภัทรพลพัด -ทะ -ระ -พนบุคคลที่ประเสริฐ
มกรธวัชมะ -กอน – ทะ -วัด ผู้มีรูปมังกรเป็นธง คือ พระกามเทพ
มฆวันมะ -คะ -วันผู้มีใจกว้าง คือ พระอินทร์

 

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.