ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์

ใช้อักษร       ณ ย ร ล ว                 นำหน้าชื่อ    จะมีพลังอำนาจ ชื่อเสียง เกียรติยศ
ใช้อักษร       ศ ษ ส ห ฬ ฮ              นำหน้าชื่อ    จะเกรียงไกรในการดำเนินชีวิต
ใช้อักษร       บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม        นำหน้าชื่อ    จะมั่นคงถาวรในทรัพย์สมบัติ

งดเว้นการใช้สระ  ะ า อิ อี อึ อื อุ อู   ไ ใ โ เ แ     ร่วมอยู่ในชื่อ   เพราะจะเป็นกาลกิณี ทำให้เสื่อมถอย  (ยกเว้น  ไม้หันอากาศ  และ  การันต์) 

อักษร ณ ย ร ล ว นำหน้าชื่อ

ชื่อ อ่านว่า หมายถึง
ณัชพล นัด – ชะ – พน มีพลังอันเกิดจากความรู้
ณัฏฐ์ นัด นักปราชญ์
ณัฐนนท์ นัด – ทะ – นน เป็นที่ชื่นชมของนักปราชญ์
ณัฐวัตร นัด – ทะ -วัด ความประพฤติของนักปราชญ์
ณัฐภัทร นัด – ทะ พัด นักปราชญ์ผู้ดีงาม
ยรรยง ยัน – ยง ความงาม ความกล้าหาญ
ยศยง ยด – ยง ผู้มียศศักดิ์ยิ่งใหญ่
รณกร รน – นะ -กอน นักรบ
รณพร รน -นะ -พอน งาม
รณรณก รน – ระ – นะ -นก กามเทพ ความรัก
รัตนกร รัด -ตะ -นะ -กอน ผู้ทำแก้ว คือ ท้าวเวสวัณ
ลัคนทิน ลัก – คะ – นะ -ทิน วันอันเป็นมิงมงคลสำหรับประกอบการ
ลัทธ์ ลัด สิ่งที่ได้แล้ว มีแล้ว
วงศกร วง – สะ -กอน ต้นตระกูล เชื้อสาย
วรพรต วอ – ระ -พด ผู้ปฏิบัติดีเยี่ยม ทรงธรรม
วรธน วอ – ระ -ทน มีทรัพย์ประเสริฐ
วรยศ วอ -ระ ยด มียศอันประเสริฐ
วัจน์กร วัด – จะ -กอน เชื่อฟังในสิ่งที่ถูกควร

 

อักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ นำหน้าชื่อ

ชื่อ อ่านว่า หมายถึง
ศังกร
สัง – กอน
ชื่อพระอิศวร
ศรัณย์ สะ -รัน อันเป็นที่พึ่ง ที่พัก ที่อาศัย
สกรรจ์ สะ- กัน แข็งแรง อาจหาญ เก่งกาจ
สังขกร สัง – ขะ – กอน ผู้มีสังช์อยู่ในมือคือ พระอินทร์
สัญชัย สัน – ชัย การชนะ การปราบปราม สำเร็จ
สนทรรศน์ สน – ทัด การดู การแลเห็น
หรรษธร หัด – สะ- ทอน ผู้มีความเบิกบานเป็นนิจ
หทัยทัต หะ – ทัย – ทัด เป็นที่ถูกใจ โปรดปราน
หฤหรรษ์ หะ -รึ – หัน ความสุข ความสำราญ
หงสรถ หง – สะ- รด ผู้มีหงส์เป็นพาหนะ คือ พระพรหม

 

อักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม นำหน้าชื่อ

ชื่อ อ่านว่า หมายถึง
บวรวงศ์ บอ – วอน – วง ตระกูลอันประเสริฐ
ปรภต ปอ – ระ -พด นกดุเหว่า
ปักษคม ปัก – สะ -คม ผู้ไปด้วยปีก คือ นก
ผจงภักดิ์ ผะ -จง -พัก ตั้งใจรักมั่นในความภักดี
ผลวัต พน – ละ -วัด เกิดผล
พจน์พงศ์ พด – จะ- พง เชื้อสายนักพูด
พรพจน์ พอน – พด อวยชัยให้พร
พัชรพฤกษ์ พัด – ชะ -ระ -พรึก ชื่อต้นไม้ในสวนพระอินทร์
พัลลภ พัน -ลบ คนสนิท คนโปรด
ภควัต พะ -คะ -วัด ผู้มีโชค นามพระศิวะ นามพระพุทธเจ้า
ภัทรพล พัด -ทะ -ระ -พน บุคคลที่ประเสริฐ
มกรธวัช มะ -กอน – ทะ -วัด ผู้มีรูปมังกรเป็นธง คือ พระกามเทพ
มฆวัน มะ -คะ -วัน ผู้มีใจกว้าง คือ พระอินทร์

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.