จอดรถตากแดดไว้แล้วกระจกบังลมหน้าแตกเป็นเพราะอะไร

จริงๆ แล้วที่กระจกแตกคงจะไม่ใช่เพราะการจอดรถไว้ท่ามกลางแสงแดด เพราะการได้
รับความร้อนจากแสงแดดนั้นเป็นสภาวะปกติ บริษัทผู้ผลิต ทั้งกระจกบังลมและตัวรถต้อง
ออกแบบกระจกและส่วนควบต่างๆ ให้สามารถทนต่อความร้อนดังกล่าวได้เป็นอย่างดีแล้ว
ไม่ว่าอัตราการขยายตัวเมื่อได้รับความร้อน หรือรูปร่างที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไป แต่สาเหต
ุที่แท้จริงน่าจะมาจาก 3 ประการคือ

ประการแรก ซึ่งพบได้บ่อยมาก แต่ผู้ใช้รถมักจะไม่ทราบนั่นคือ กระจกบังลมหน้าได้รับ
ความเครียดจนทำลายความแข็งแรงของกระจกให้หมดไป แต่ไม่ปรากฎร่องรอยใดๆ
กรณีดังกล่าวนั้น ได้แก่ การโดนกระแทกโดยวัสดุขนาดเล็ก เช่น ก้อนหินที่กระเด็นมา
จากการดีดของยางจากรถคันหน้าเป็นต้น ในขณะที่ก้อนหินขนาดเล็กกระทบผิวหน้าของ
กระจกนั้น ถ้าการกระทบมีมุมที่ค่อนข้างชัน แรงกระแทกที่เกิดขึ้นก็จะมีมากทำให้เกิด
รอยร้าวเล็กๆ ขึ้นในเนื้อกระจกและรอยร้าวนี้มีขนาดเล็กมากจนอาจมองด้วยตาเปล่า
ไม่เห็น หรือถ้าการกระทบกระทำด้วยมุมที่ค่อนข้างลาดลง ก็จะทำให้ผิวหน้าของกระจก
กะเทาะออกเป็นรอยเล็กๆ ซึ่งก็เช่นเดียวกัน อาจจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น เมื่อกระจก
ได้รับความร้อนจากแสงแดด กระจกก็จะขยายตัว ซึ่งในสภาวะปกติการขยายตัวของกระจก
ทั้งในแนวนอนและแนวตั้งจะเป็นไปอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่น แต่ถ้ากระจกนั้นมีรอยร้าว
หรือกะเทาะการขยายตัวก็จะไม่สม่ำเสมอ รอยร้าวหรือรอยกะเทาะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่
ทำให้กระจกแผ่นนั้นแตก

ประการที่สอง กระจกที่แตกเป็นกระจกที่ติดตั้งเข้าไปใหม่แทนกระจกแผ่นเดิมที่แตกอัน
เนื่องมาจากอุบัติเหตุ และการติดตั้งนั้นกระทำไม่ถูกต้องหรือไม่ก็กรอบกระจกที่เป็นส่วน
หนึ่งของตัวถังได้รับการซ่อมหลังจากการเกิดอุบัติเหตุไว้ไม่ได้ขนาด การติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง
เป็นไปได้ตั้งแต่ ชนิด ขนาด และตำแหน่งของกาวที่ใช้ ไปจนถึงการวางกระจก ระยะเวลา
ที่รอให้กาวเซ็ตตัว และการประกอบคิ้วยางเข้าที่เลยทีเดียว การเว้นช่องขอบกระจกไว้แคบ
เกินไปหรือวางกระจกไม่ได้ฉาก เป็นเหตุให้กระจกอาจเกิดการบิดตัวระหว่างที่ขยายตัว
เมื่อเกิดความร้อนจนเกิดการแตกร้าวขึ้นได้ ดังนั้นการเปลี่ยนกระจกบังลมหน้าจึงควร
กระทำโดยช่างที่มีความชำนาญและใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องเท่านั้น

ประการที่สาม เกิดจากความผิดพลาดในกระบวนการผลิตกระจก แต่พบได้น้อยมาก
เนื่องจากกระจกที่ผลิตขึ้นจะถูกตรวจสอบจากเครื่องมือที่เรียกว่า โมลด์ เกจ ทุกแผ่น
ถ้ากระจกแผ่นใดไม่ได้ขนาด ทั้งในส่วนของมิติและความโค้งจะถูกคัดออก ส่วนการประ
กอบกระจกเข้ากับตัวรถ ส่วนใหญ่จะกระทำด้วยเครื่องอัตโนมัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กระบวนการฉีดกาวลงบนขอบกระจกก่อนการติดตั้ง ทั้งนี้ก็เพื่อให้ได้ความแม่นยำทั้ง
ขนาดความหนาของกาวและระยะห่างจากขอบกระจก

สาเหตุที่ทำให้กระจกแตกเมื่อโดนความร้อนสูง ก็คือ กระจกมีความผิดปกติอยู่ก่อนแล้ว
ทำให้ไม่สามารถขยายตัวได้ตามสัดส่วนที่เป็นจริง สำหรับกระจกที่ไม่มีความผิดปกติ
อะไร จะสามารถทนต่อความร้อนจากแสงแดดได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.