การแปรงฟันถูกวิธี และ การใช้ไหมขัดฟันที่ถูกต้อง

0
307
การใช้ไหมขัดฟันที่ถูกต้อง

การแปรงฟันถูกวิธี และ การใช้ไหมขัดฟันที่ถูกต้อง

แปรงฟันอย่างถูกวิธี

1. มุมที่ถูกต้อง วางแปรงทำมุม 45 องศา กับรอยต่อระหว่างเหงือกและฟันให้ขนแปรงวางเข้าไปในซอกระหว่างเหงือกและฟัน

2. การแปรงที่ถูกวิธี ขยับหัวแปรงสีฟันไปมาเบา ๆ ขณะที่ปลายขนแปรงยังคงอยู่ ณ ตำแหน่งเดิม โดยใช้เวลาประมาณ 10 วินาที ต่อฟันแต่ละซี่ ก่อนที่จะเลื่อนแปรงต่อไป

3. ฟันด้านนอก ใช้วิธีเดียวกันกับ ข้อ 2 โดยวางแปรงให้ได้มุม และแปรงด้วยวิธีเดิม ทำความสะอาดที่ด้านนอกทั้งหมดของฟันทั้งบนและล่าง

4. ฟันด้านใน สำหรับฟันหน้าส่วนล่างด้านในให้เอียงแปรง และทำความสะอาดฟันโดยใช้การแปรงฟันที่ถูกวิธี และทำเช่นเดียวกันกับฟันหน้าส่วนบนด้านใน

5. ฟันบดเคี้ยว ขยับแปรงสีฟันไปมาด้วยแรงพอเหมาะเพื่อทำความสะอาดฟันทั้งด้านบนและด้านล่าง

ใช้ไหมขัดฟันอย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนที่ 1 ทำความสะอาดบริเวณซอกฟัน ซึ่งแปรงสีฟันเข้าไปไม่ถึง โดยใช้ไหมขัดฟันความยาวประมาณ 18 นิ้ว พันรอบปลายนิ้วกลางทั้งสองข้าง ห่างกัน 1.5-2 นิ้ว ดึงไหมขัดฟันให้ตึงด้วยนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้

ขั้นตอนที่ 2 เคลื่อนไหมไปมาเบา ๆ เข้าระหว่างซอกฟันแล้วโค้งไหมโอบรอบฟัน เพื่อทำความสะอาดโดยเคลื่อนขึ้นลง

ขั้นตอนที่ 3 ทำในลักษณะเดียวกับข้อ 2 กับฟันซี่ข้างเคียง โดยพยายามดึงไหมให้ตึงแนบกับฟัน เพื่อหลีกเลี่ยงการทำลายเหงือก ทำเหมือนกันทั้งบนและล่าง

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อเสร็จจากซอกฟันแต่ละซอก เลื่อนเส้นไหมจากนิ้วกลางหนึ่งไปยังอีกนิ้วกลางหนึ่ง ครั้งละ 1.5-2 นิ้ว เพื่อที่จะได้ ใช้เส้นไหมที่สะอาดและเหนียวสำหรับขัดซอกฟันถัดไป

ขั้นตอนที่ 5 ควรให้ความสนใจขัดฟันทั้งซี่ในและซี่นอก เมื่อขัดเสร็จแล้วให้บ้วนปากและกลั้วน้ำไปมาระหว่างซอกฟันจนสะอาด ควรมั่นใจว่าไหมขัดฟันที่คุณใช้ต้องเส้นเล็กและมีคุณภาพ ไม่เปื่อยยุ่ยง่าย

Image by Mudassar Iqbal from Pixabay

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.