การเก็บรักษายาที่ถูกวิธี

0
295
การเก็บรักษายาที่ถูกวิธี
 1. เก็บยาให้พ้นมือเด็ก ควรมีตู้ยาประจำบ้าน
 2. เก็บยาในที่แสงแดดส่องไม่ถึง ไม่ร้อน ไม่ชื้น
 3. เก็บยาใช้ภายนอก (ควรใช้ฉลากสีแดง) และยารับประทานให้อยู่คนละส่วนแยกจากกัน
 4. ยาบางประเภท ควรเก็บในตู้เย็น เช่น
  • ยาหยอดตาที่เปิดใช้แล้ว
  • ยาปฏิชีวนะที่เป็นรูปผงใช้ผสมน้ำสำหรับเด็ก (เมื่อผสมน้ำแล้วจะเสื่อมคุณภาพภายใน 7 วัน)
  • ยาเหน็บทวารหนัก
  • ยาฉีดพวกวัคซีน ซีรั่ม หรืออินสุลิน เมื่อซื้อยาแล้วจะต้องเดินทางไกลควรนำยาใส่ถุงพลาสติก ใส่ในกระติกน้ำแข็ง
 5. มีบางบริเวณในตู้เย็นที่ไม่ควรเก็บยา คือ
  • ห้ามเก็บยาในช่องทำน้ำแข็ง เพราะจะทำให้ยาเป็นน้ำแข็งเสื่อมคุณภาพได้
  • ไม่เก็บยาที่ฝาตู้เย็น หรือช่องเก็บผัก ซึ่งอาจมีความเย็นไม่พอ
 6. ยาทุกชนิดต้องมีฉลากกำกับ
 7. ห้ามนำภาชนะหรือซองยาที่หมดแล้วไปบรรจุยาชนิดอื่น
 8. หมั่นตรวจและทิ้งยาที่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุ อย่าทิ้งค้างไว้ในตู้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.