การเก็บรักษายาที่ถูกวิธี

การเก็บรักษายาที่ถูกวิธี
 1. เก็บยาให้พ้นมือเด็ก ควรมีตู้ยาประจำบ้าน
 2. เก็บยาในที่แสงแดดส่องไม่ถึง ไม่ร้อน ไม่ชื้น
 3. เก็บยาใช้ภายนอก (ควรใช้ฉลากสีแดง) และยารับประทานให้อยู่คนละส่วนแยกจากกัน
 4. ยาบางประเภท ควรเก็บในตู้เย็น เช่น
  • ยาหยอดตาที่เปิดใช้แล้ว
  • ยาปฏิชีวนะที่เป็นรูปผงใช้ผสมน้ำสำหรับเด็ก (เมื่อผสมน้ำแล้วจะเสื่อมคุณภาพภายใน 7 วัน)
  • ยาเหน็บทวารหนัก
  • ยาฉีดพวกวัคซีน ซีรั่ม หรืออินสุลิน เมื่อซื้อยาแล้วจะต้องเดินทางไกลควรนำยาใส่ถุงพลาสติก ใส่ในกระติกน้ำแข็ง
 5. มีบางบริเวณในตู้เย็นที่ไม่ควรเก็บยา คือ
  • ห้ามเก็บยาในช่องทำน้ำแข็ง เพราะจะทำให้ยาเป็นน้ำแข็งเสื่อมคุณภาพได้
  • ไม่เก็บยาที่ฝาตู้เย็น หรือช่องเก็บผัก ซึ่งอาจมีความเย็นไม่พอ
 6. ยาทุกชนิดต้องมีฉลากกำกับ
 7. ห้ามนำภาชนะหรือซองยาที่หมดแล้วไปบรรจุยาชนิดอื่น
 8. หมั่นตรวจและทิ้งยาที่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุ อย่าทิ้งค้างไว้ในตู้

Related Post

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.