กล่องแสนกล

0
219
มายากล เหรียญ
ลักษณะ
มีกล่องไม้ขีดเปล่าวางอยู่บนโต๊ะ 3 กล่อง ผู้แสดงใส่เหรียญลงไปในกล่อง 1 กล่อง
แล้วสลับไปมา ผู้ชมทายไม่ถูกว่ากล่องไหน
อุปกรณ์
     1. กล่องไม้ขีดเปล่า 4 กล่อง
     2. เหรียญสลึง 1 เหรียญ
การแสดง
     1. เอากล่อง 1 กล่องใส่เหรียญไว้ก่อนแอบซ่อนไว้ตรงแขนโดยใช้เทปติดไว้
     2. ต้องใส่เสื้อแขนยาวในการแสดง
     3. วางกล่องเปล่า 3 ใบบนพื้นแสดงให้คนเห็นว่าไม่มีอะไร
     4. ยืมเงินจากผู้ชม 1 สลึงใส่ลงไปในกล่องใดกล่องหนึ่ง
     5. แล้วสลับไปมาโดยให้ผู้ชมดูทัน
     6. แล้วถามผู้ชมว่ากล่องไหนมีเหรียญ เขาจะทายถูกแต่เราจะไม่หยิบ
      กล่องที่เขาทาย จะหยิบกล่องอื่นที่ไม่มีเหรียญแล้วบอกว่า กล่องนี้
      ต่างหาก พร้อมทั้งเขย่าให้ได้ยินด้วย (จริงๆเสียงมาจากกล่องที่
      เราแอบซ่อนเอาไว้ต่างหาก) ผู้ชมจะไม่มีทางทายถูกเลย

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.