กลทายหัวก้อย

0
217

กลทายหัวก้อย

ลักษณะ
     ท่านจะสามารถทายการโยนเหรียญได้ว่าจะออกหัวหรือก้อยอย่างกับผู้วิเศษ คราวนี้
ไม่เชิงเป็นกล แต่อาศัยเทคนิคมากกว่า
อุปกรณ์
    เหรียญ 5 บาท 1 เหรียญอย่างใหม่ที่ไม่มีรอยตำหนิใด ๆ แล้วให้ใช้มีดคมๆ หรือ
    ใช้เลื่อยบากด้านก้อยให้เป็นร่องเล็ก ๆ 2 รอย
การแสดง
    จะใช้การฟังเสียงเราต้องทดลองฟังเสียงดูก่อน โดยให้จำเสียงดังนี้ เมื่อเวลาเหรียญ
ถูกปั่น และเมื่อกำลังจะหมดแรงเหวี่ยงกระทบลงพื้น ถ้าหน้าก้อยกระทบลงพื้นจะได้ยินเสียง
กระทบพื้นดังถี่ ๆ แล้วก็หยุดทันที แสดงว่าหน้าก้อยอยู่ด้านล่าง หน้าหัวจึงหงายขึ้น
    แต่ถ้าหน้าหัวกระทบพื้นจะได้ยินเสียงกระทบพื้นดังถี่ๆ และลากเสียงยาว ค่อยๆ
เงียบไป นั่นแสดงว่าหน้าหัวอยู่ด้านล่าง หน้าก้อยหงายขึ้น
    (ควรแสดงบนโต๊ะที่มีกระจก เพราะจะได้ฟังเสียงอย่างชัดเจนไม่ผิดพลาด)

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.